Nabídka diplomových prací

Biosyntéza a evoluce neobvyklých cyanotoxinů

Výzkum toxicity sinic je dlouhodobě jedním z nejvýraznějších témat v algologii, zejména z vodohospodářských důvodů. Kromě obvyklých cyanotoxinů (sinicových jedů) jako je např. mikrocystin však sinice produkují také málo známé nebo zcela nové látky s biologickou aktivitou. Právě výzkumem takovýchto látek se zabýváme, a to z hlediska potenciálního farmaceutického využití (testování na lidských rakovinných buněčných liniích), chemické struktury, biosyntézy a jejího genetického pozadí i výskytu těchto látek a jejich genů v přírodě. Tématem nabízené bakalářské, diplomové nebo doktorské práce je molekulární a bioinformatická analýza genových klastrů (biosyntetických drah) pro vybrané neobvyklé či nové cyanotoxiny. Dalším či alternativním tématem práce je studium evoluce těchto zajímavých a neobvyklých genů, design a testování molekulárních makerů pro monitoring těchto genů v izolátech sinic či přírodních vzorcích. Práce v mladém týmu je hrazená z grantových prostředků AVČR, převážně se bude odehrávat na počítači (možnost práce i na vlastním PC), částečně v laboratoři.

Školitel: RNDr. Jan Mareš,Ph.D.
Spolupráce s BC AVČR (Hydrobiologický ústav) a Mikrobiologický ústav AVČR (Dr. Pavel Hrouzek)