Nabídka diplomových prací

Čínská řasa Jaoa v Alpských jezerech – náhoda nebo invaze?

Zelená řasa Jaoa z řádu Ulvales se původně vyskytuje v horských potocích v Číně, kde vytváří porosty na kamenech a vodních rostlinách. Jedná se o sladkovodní řasu, ovšem z příbuzenství tzv. „mořských salátů“ (r. Ulva). Podle toho i vypadá, neboť jde o váčkovité stélky o velikosti do několika centimetrů, vytvářející na podkladu až souvislé salátovité porosty. Před několika lety jsme zjistili, že tato zdánlivě neškodná řasa pokrývá značnou část kamenitých břehů největšího italského jezera Lago di Garda v jihovýchodních Alpách (Mareš et al. 2014, Freshwater Science 33:593-605). Není dosud zcela jasné, odkud se v něm vzala a jestli se jedná o náhodnou introdukci na jednu lokalitu, nebo se řasa šíří po celých Alpách. V takovém případě by, vzhledem ke schopnosti intenzivně pokrýt substrát, mohla mít nepředvídatelný vliv na původní společenstva. Nedávno jsme získali nový vzorek z Rakouského jezera Traunsee na opačném svahu Alp, otázka možného šíření tak zůstává otevřená.

Cílem práce je zmapovat výskyt řas r. Jaoa ve vybraných velkých perialpinních jezerech. Získané vzorky budou následně v laboratoři analyzovány pomocí světelné mikroskopie, ale také s použitím sekvenace DNA. Sekvence poslouží k potvrzení identifikace řas a zjištění jejich případné genetické variability. Práce může být základem pro následný rozsáhlejší výzkum šíření řasy na těchto lokalitách.


Školitel: Jan Mareš