Trebouxiophyceae

 • stavbou stélek a rozmnožováním i ekologií jsou od sebe jednotliví zástupci značně odlišní

 • primárně založena na molekulárních analýzách

 • sladkovodní, mořské, terestrické taxony, některé symbiotické (např. Trebouxia v lišejnících)

Přehled zástupců:

 • oválné (citrónkovité) buňky

 • zůstávají ve slizu mateřské buňky

 • plankton stojatých vod

Zdroj: AlgaeBase

Chlorella

 • drobné kokální řasy, většinou jeden chloroplast

 • většinou půdní, některé druhy sladkovodní nebo mořské

  • vysoký obsah bílkovin, komerční pěstování, potravinové doplňky


Pozn.: Moderní práce ukazují, že se jedná o více morfologicky si podobných rodů, lišících se občas ekologicky

Potenciál mikroskopických řas pro člověka

 • koloniální kokální řasa, jednotlivé buňky spojené společnou matrix

 • plankton stojatých vod

  • na severu hodně rozšířený; čisté tůně a jezera, kde často tvoří vodní květy

Botryococcus - uvolňovaní lipidových kapének

 • rozměrné jednovrstevné povlaky v podobě drobných lístečků

 • buňky uskupeny do pravoúhlých balíčků po 4 – 8 16

 • na vlhké půdě, případně na bázi stromů