Chlorophyceae

 • bičíkovci (samostatně žijící i koloniální), kolonie, coenobia, trichální až heterotrichální stélky

 • bičíkatá stádia jsou nahá nebo mají specifickou buněčnou stěnu - chlamys

 • většina zástupců jsou sladkovodní typy, ale zahrnuje také značné množství zástupců půdních, aerických a extrémofilních

Přehled zástupců:

(1) Bičíkovci - volně žijící, koloniální

 • od buňky různou měrou odstávající buněčný obal (chlamys), prostor mezi jím a buňkou vyplněný řídkých slizem

 • plankton stojatých vod, půda, Ch. nivalis – sníh (složitá determinace a nejasná taxonomie)


 • výrazně odstávající buněčný obal (chlamys), prostor mezi jím a buňkou vyplněný řídkých slizem s plazmatickými řetězci

 • plankton stojatých vod, v drobných vodních nádržích vytváří vegetační zákal

 • vysoký obsah astaxanthinu - velkoobjemové kultivace, průmyslový význam


 • cenobiální, ploché čtvercovité kolonie, nejčastěji tvořeny 16 buňkami, uloženými ve společném slizu

  • někdy může být počet buněk jiný (2, 8, 32)

 • zejména v planktonu tůní, často zarostlých vegetací

 • cenobiální

 • kolonie nahloučených buněk (nejčastěji 16) ve společném slizovém obalu

  • připomínají plody moruše, proto druhové jméno morum

 • plankton úživnějších vod


 • cenobiální

 • kolonie bičíkatých buněk ve společném slizovém obalu, buňky mezi sebou mají mezibuněčný prostor cve srovnání s rodem Pandorina

 • plankton úživnějších vod


 • duté kolonie s velkým počtem buněk (tisíce buněk)

 • mezi buňkami cytoplazmatické řetězce

 • buňky morfologicky a funkčně rozlišené

 • plankton čistších stojatých vod, často zarostlých vegetací


(2) Cenobiální typy

 • plochá hvězdičková cenobia

 • celkový tvar kolonií, povrch a tvar buněk jsou důležitý determinační znak

 • plankton úživnějších vod, hojný rod


Pozn.: moderní molekulární studie ukazují, že původní rod Pediastrum založený především na morfologii zahrnuje více rodů; my je zde pro jednoduchost uvádíme stále po původním jménem

 • plochá cenobia tvořená nejčastěji 8 buňkami (někdy mohou mít i 16 buněk)

 • povrch bez výběžků (rozdíl od Desmodesmus)

 • plankton stojatých vod, v úživnějších vodách vegetační zákal


Pozn.: moderní molekulární studie ukazují, že původní rod Scenedesmus založený především na morfologii zahrnuje více rodů; my je zde pro jednoduchost uvádíme stále po původním jménem

 • plochá cenobia tvořená nejčastěji 4 buňkami (někdy mohou mít i 8 nebo 16 buněk)

 • povrch s různě vyvinutými výběžky (rozdíl od Scenedesmus)

 • plankton stojatých vod, v úživnějších vodách vegetační zákal

 • coenobiální zástupce, makroskopické sítě

 • tůně, kaluže, slepá ramena

(3) Vláknité typy

 • heterotrichální stélka - mohutné hlavní osní vlákno, ze kterého vyrůstají boční přesleny větví, které se mohou dále větvit

  • větvě většinou zakončené hyalinním vlasem

 • v tekoucích nebo mírně proudících vodách, případně mělké tůňky, kaluže s čistou vodou, někdy také v metafytonu