Virtuální praktikum

Spájivky - Zygnematophyceae

 • sladkovodní skupina, jednobuněčné nebo vláknité typy

 • v žádné fázi svého životního cyklu netvoří bičíkatá stádia

 • specifický způsob pohlavního rozmnožování, tzv. konjugace neboli spájení

Přehled zástupců:

(1) Vláknité typy:

 • nástěnné spirálně vinuté chloroplasty s pyrenoidy

 • stojaté vody, tůně, strouhy, často výrazná biomasa

Spájení (konjugace) u Spirogyra

 • v buňce jeden deskovitý chloroplast s pyrenoidy

  • schopnost otáčení chloroplast v závislosti na dopadajícím světle

 • stojaté vody, tůně, strouhy, často výrazná biomasa

 • v buňce jeden nebo dva hvězdicovité chloroplasty s centrálním pyrenoidem

 • stojaté vody, tůně, strouhy, často výrazná biomasa

(2) Kokální typy - krásivky

 • semicela - půlbuňka; polovina buňky krásivek, obsahující nejčastěji jeden chloroplast

 • isthmus - plazmatický můstek; zúžení buňky u krásivek, jímž jsou k sobě připojeny obě půlbuňky

 • sinus - zářez mezi oběma půlbuňkami v místě centrálního zaškrcení buňky

Zdroj: Wikipedia, upraveno

Dělení krásivek:

 • většina zástupců se vyskytuje v oligotrofních, slabě kyselých vodách - rašeliniště, litorály jezer a pískoven - v bentosu nebo metafytonu

 • někteří zástupci se vyskytují také v planktonu eutrofních vod

Diverzita krásivek:

 • výrazné apikální a laterální laloky, které se mohou ještě dělit na laloky druhého až čtvrtého řádu, výrazný sinus

 • buňky vřetenovité a zpravidla zahnuté

Krystaly šťavelanu vápenatého buňce Closterium:

O funkci těchto krystalů se moc neví, někteří autoři uvádějí, že krystaly nejsou ze šťavelanu vápenatého, ale ze síranů (barnatý nebo vápenatý).

 • výrazné apikální a laterální laloky, výrazný sinus

 • půlbuňky kruhovité, polokruhovité, ledvinité apod. s různě vyvinutým sinem

 • často ornamentovaná buněčná stěna

 • půlbuňky zpravidla víceúhelníkovité, často s dlouhými rameny nebo prodlouženými ostny, různě vyvinutý sinus