Virtuální praktikum

Parožnatky - Charophyceae

 • pletivná stélka (několik cm až dm) je připevněna k substrátu rhizoidy

 • stélka zřetelně rozlišená na články a uzliny, z uzlin vyrůstají přesleny bočních větví

 • buněčná stěna je často inkrustovaná vápencem

 • zástupci rostou v čistších, většinou stojatých a mělčích sladkých vodách i v moři

Přehled zástupců:

 • morfologie:

  • větve se dále nevětví (A)

  • stipulární buňky (B)

  • 5 koronárních buněk (v jedné řadě) (C)

  • korová vrstva (D)

 • výrazný typický zápach

 • čisté stojaté vody

(A)

(B)

(C)

(D)

 • morfologie

  • boční větve jsou ještě minimálně jednou větvené (A)

  • redukované stipulární buňky (B)

  • koronární buňky jsou ve dvou řadách, pět plus pět (C)

  • bez korové vrstvy (D)

 • čisté stojaté vody

(A)

(B)

(C)

(D)