Virtuální praktikum

Skrytěnky - cryptophyta

 • bičíkovci

 • chlorofyl a, c, fykobiliny - fykoerytrin, fykocyanin

 • škrob

 • periplast –hexagonální destičky

 • především nepohlavní r.

 • odolní vůči chladu

 • jarní maxima - potrava pro zooplankton

Přehled zástupců:

 • asymetrické buňky, v přední části vybíhají do výběžku (rostrum)

 • 2 nestejnocenné bičíky

 • viditelný jícen vystlaný ejektozomy

 • plankton stojatých vod, jarní maxima, potrava pro zooplankton