Virtuální praktikum

obrněnky - Dinophyta

 • bičíkovci, někteří s pancířem

 • chlorofyl a a c, specifická barviva peridinin, dinoxanthin a neodinoxanthin

 • zásobní látka škrob

 • dinokaryon

 • často pancíř (schránka – théka) z celulózních destiček

 • dva nestejnocenné bičíky

 • trichocysty

 • auto- i heterotrofní

 • v mořích mohou tvořit vegetační zbarvení („red tide“)

Přehled zástupců:

 • buňky s celulózním pancířem

 • někdy krátké výběžky

 • plankton stojatých vod

 • buňky s celulózním pancířem

 • několik dlouhých výběžků (rohů)

 • plankton stojatých vod