virtuální praktikum

Zlativky - chrysophyceae

 • převážně bičíkovci

 • chlorofyly a a c1 i c2, fukoxanthin

 • někteří heterotrofní

 • zásobní látka chrysolaminaran, dále olej a polypfosfátová zrna

 • na povrchu buňky periplast, ten je překryt lorikou z amorfní hmoty s celulózními mikrofibrilami nebo křemitými šupinami

 • dva nestejnocenné bičíky, delší pohybový, kratší přihání potravu; oba s mastigonematy

 • sladkovodní druhy preferují nejvíce jemně kyselé a měkké vody

 • některé druhy produkují toxiny a mohou vytvářet i vodní květy

Přehled zástupců

 • buňky v lorikách z chitinových mikrofibril

 • keříčkovité kolonie

 • mixotrofní – vedle fototrofie se živí i fagocytózou bakterií

 • planktonní, nejčastěji sladkovodní, ale i mořský


 • buňky v radiálně uspořádaných kolonií

 • povrch buněk krytý křemičitými šupinami

 • plankton, často dominanta ve stojatých vodách a rašeliništích


 • povrch buněk krytý křemičitými šupinami

 • plankton ve stojatých čistších vodách a rašeliništích


Dictyocha

 • vnitřní křemitá kostra krytá periferní plazmou

 • mořský nanoplankton