virtuální praktikum

Různobrvky - Xanthophyceae

 • skoro všechny stupně stélek

 • chlorofyl a a c1, c2, chybí fykoxanthnin

 • celulózní buněčná stěna

 • nikdy škrob jako zásobní látka!

 • některé vláknité typy: dvoudílná buněčná stěna složená z H-kusů

 • nepohlavní rozmnožování; pohlavní rozmnožování pouze u rodu Vaucheria

Přehled zástupců:

 • jednoduchá nevětvená vlákna, H-kusy

 • více diskovitých chloroplastů

 • strouhy, kaluže atp.

  • často výrazná biomasa, především na jaře

 • coenocytická sifonální stélka

 • více diskovitých chloroplastů

 • charakteristické rozmnožování - oogamie

 • vlhká půda