Virtuální praktikum

Chaluhy - Phaeophyceae

 • většinou mořské; mikroskopická vlákna nebo až několik desítek metrů velké pletivné stélky

 • chlorofyl a a c1, c2, β- karoten a fukoxanthin

 • zásobní látky laminaran (β-1,3-glukan), manitol, olej

 • často sekundární metabolity s antibiotickými nebo herbivory odpuzujícími účinky

 • specializované dělící buňky nebo pletiva na rozhraní fyloidu a kauloidu

 • buněčná stěna z alginových kyselin, dále v menším množství obsaženy celulóza a fukan

 • rozmnožování – typická rodozměna – izo i anizomorfní; nepohlavní: zoosporami nebo fragmentací stélky; pohlavní: izogamie, anizogamie, oogamie

 • žijí převážně v litorálu chladnějších moří

Heteromorfická (anizomorfická) rodozměna

 • gametofyt a sporofyt morfologicky odlišné, často výrazná redukce gametofytu

 • např. u Laminariales je gametofyt jen jednoduché vlákno, zato sporofyt je metrová rostlina

Izomorfická rodozměna

 • gametofyt a sporofyt nejsou morfologicky odlišné


Pěstování chaluh v marikulturách

Přehled zástupců

druhy s izomorfní rodozměnou

Dictyota

 • dichotomicky větvená stélka, až 30 vysoká

 • epilit střední část přílivové zóny (litorálu), mírné a subtropickém pásu


Padina

 • vějířkovité stélky, mírně inkrustované vápencem

 • skalnaté i písečné podloží přílivová zóna tropických moří, ale výskyt již i na pobřeží j. Anglie


druhy s heteromorfní rodozměnou

Chorda

 • větvené stélky, dlouhé až 8 metrů

 • přílivová zóna chladnějších moří severní polokoule


Laminaria

 • velké stélky od 8 do 30 metrů

 • rhizoid, kauloid, fyloid (často roztřepený)

 • sublitorál, temperátní až boreální moře


Unikátní biotop kelpových lesů

druhy bez střídání generací

Cystoseira

 • husté keříky, s větvemi vyrůstajícími paprsčitě z hlavního vlákna

 • přílivová zóna zejm. Středozemní a Černé moře, ale i temperátní moře

Fucus

 • kožovité, vidličnatě větvené stélky se "střední žilkou"

 • plovací měchýřky u některých druhů

 • přílivová zóna, chladnější moře

Sargassum

 • několik metrů dlouhá větvená stélka

 • některé druhy mají plovací měchýřky

 • bentické i volně plovoucí, tropická moře