FYKOLOGIE

RUDUCHY - rhodophyta

Podtřída Florideophycideae

Vždy mnohobuněčné a makroskopické stélky. Vyvíjejí se z heterotrichálního vlákna. Mohou mít jak jednoosý, tak i mnohoosý typ stélky – viz obr. Osní vlákna pokrývá korová vrstva. Mají několik terčovitých nebo páskovitých chloroplastů bez pyrenoidu. Karpogony mají na koncích trichogyn – protáhlé vlákno, na kterém se spermacie zachytí.


 • Hildenbrandia - pseudoparenchymatický povlak na kamenech v čistých sladkých vodách, nejprimitivnější zástupce skupiny.

 • Lithothamnion - růžové, velmi tvrdé povlaky na kamenech v mořích.

 • Corallina - velmi častý mořský rod.

 • Batrachospermum - přeslenitě větvený sladkovodní rod.

 • Lemanea - jeví se jako tenká trubice, ale má přesleny větví jako Batrachospermum, jen směřují do centra trubice a ne ven. Má i podobnou ekologii – je to epilit v rychle tekoucích čistých vodách.

 • Audouinella - působí časté problémy v akváriích

 • Phyllophora (Gigartinales)- volně plovoucí v severozápadním Černém moři, v hloubce 10-60 m a na ploše asi 15 000 km2.

 • Chondrus - Ch. crispus - dichotomicky se větvící stélka ze severního Atlantiku. Používaná jako jídlo i jako producent karagénu – carragheen je totiž irské slovo pro tento druh (a několik mu příbuzných).

Agar-agar

nebo “něco”-agar je název pro několik různých rodů:

r. Eucheuma - Agal agal, Agal agal besar, Agar-agar, Agar agar besar, Agar agar pulau, Agar agar seru laut, Crude agar, Java agar, Ruwe agar, roční světová produkce 28 tis. tun,

r. Gracillaria- Agar-agar Caocaoyan, Agar agar (Agal agal) kecil, 87 tis. tun,

r. Kappaphycus - Agal agal, Agal agal besar, Agar-agar, Agar agar besar, Agar agar pulau, Agar agar seru laut, nejčastěji však Cottonii,114 tis. tun

agar se produkuje i z r. Gelidium (19 tis.tun, to se ale – na rozdíl od běžně uváděných údajů – Agar nejmenuje (Gelídeos, Genso, Hai-ten-gusa, Hay tsay, Hirakusa, Isingglass, Kanten, Kinukusa, Makusa, Niu mau tsai, Obusa, Olus marinus, Onikusa, Punalevä-suku)

(zdroj: http://www.surialink.com)

Zde uváděný seznam jmen myslím dobře demonstruje, proč máme v případě řas takový odpor k názvosloví v národních jazycích…....

 • Ceramium - častý mořský druh, rovněž prý zdroj agaru, typické pseudodichotomické větvení.

 • Polysiphonia - P. lanosa - roste na chaluze Ascophyllum, je její hemiparazit- čerpá s ní aminokyseliny a živiny, ale obě řasy si vyměňují stejné množství uhlíku (CICIOTTE & THOMAS 1997).

 • Dasya – až 50 cm dlouhá větvená stélka.