FYKOLOGIE

RUDUCHY - rhodophyta

Podtřída Bangiophycideae

Jednodušší, převážně jednobuněčné nebo vláknité typy, jediná ploše listovitá stélka u Porphyra, chloroplast většinou jeden, laločnatý s elikým pyrenoidem, vyplňuje téměř celou buňku. Karpogony se moc neliší od vegetativních buněk.


 • Porphyra
  V jejím životním cyklu se střídá mikrothalický sporofyt – též znám jako konchocoelisové stádium – s makrothalickým gametofytem, který je cca 75 cm dlouhý. Gametofyt je pod názvem nori v Japonsku pěstován a konzumován (celosvětová spotřeba 130 000 tun ročně).
  Konchocoelisové stádium proto, že tato část životního cyklu byla původně popsána jako samostatný rod Conchocoelis.

 • Porphyridium
  Jednobuněčný rod, P. aerugineum je sladkovodní druh s vysokým obsahem fykocyaninu, tudíž je modrý, P. purpureum červené (fykoerythrin), z hodně slaných vod.

 • Cyanidium
  C. caldarium – jednobuněčný druh, který může růst v horkých kyselých pramenech, dosahuje eukaryotního rekordu v teplotě (57°C) při snášení velmi vysoké kyselosti (pH = 2-4, při pH vyšším než 5 některé formy umírají). Brock (1994) dokonce uvádí, že dokáže pomalu růst i při pH blízkém nule (0,05), rozhodně jsou odolnější vůči kyselému prostředí víc než sinice. 18S rRNA analýzy ukazují, že k oddělení r. Cyanidium (resp. celé čeledi Cyanidiaceae) od ostatních došlo již velmi brzo (SECKBACH 1984).

 • Galdieria
  G. sulphuraria - systematicky problematický druh (má podobnou ekologii jako Cyanidium. Až 90% biomasy v inkriminovaných pramenech je tvořeno touto řasou. Byla u ní prokázána tvorba více než 50 různých cukrů a cukernatých alkoholů – zajímavé pro biotechnologii a studium metabolismu. Je rovněž vysoce odolná vůči těžkým kovům, zejména hliníku a niklu. (WEBER ET AL. 2000).

 • Cyanidioschyzon
  C. merolae - třetí ekologicky podobná ruducha. Všechny tyhle tři ruduchy se vyskytují v horkých kyselých pramenech po celém světě. Jak se tak kosmopolitně rozšířily, je záhada – nesnášejí vyschnutí, tudíž rozšiřování větrem v podstatě nepřichází do úvahy. Podrobnosti o jejich ekologii viz BROCK 1994.

 • Bangia
  Jednoduché nevětvené vlákno, které tvoří jasný červený pruh těsně nad hladinou jak sladkých, tak slaných vod.

 • Compsopogon
  Tropický rod, u nás se ale poměrně často vyskytuje akváriích.