FYKOLOGIE

Endosymbiotická teorie

Sekundární endosymbióza