FYKOLOGIE

Endosymbiotická teorie

Primární endosymbióza