Pro učitele

Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) jsme ve spolupráci s kolegy Katedry biologie ekosystémů PřF JU připravili dva kurzy věnující se sinicím a řasách a hydrobiologii stojatých vod. Na výuce těchto kurzu se podílejí zaměstnanci a studenti doktorského studia naší fakulty.

Oba námi nabízené kurzy jsou akreditovány v systému DVPP při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.


Determinanční kurz sinic a řas

Šroubatka (Spirogyra spp.), foto J. Kaštovský

Cílem semináře je získání jak teoretických, tak především praktických znalostí v oblasti determinace sladkovodních sinic a řas, které pak mohou vyučující využít ve výuce biologie, praktických cvičeních nebo odborných biologických seminářích. Účastníci semináře se zároveň seznámí s možnostmi získání vhodného demonstračního materiálu pro výuku.

Kurz je akreditován v rámci DVPP při MŠMT, č.j. 39732/2020-2-950

 • Hodinová dotace: 17 hodin

  • Determinační znaky sinic a řas (přednáška, 3 hodiny)

  • Terénní exkurze (4 hodiny)

  • Determinace sinic a řas (5 hodin)

  • Vlastní projekt účastníků (3 hodiny)

  • Vyhodnocení projektů (1 hodina)

  • Závěrečná diskuse (1 hodina)

 • Maximální počet účastníků: 16 účastníků

 • Plánové místo konání: Přírodovědecká fakulta JU – praktikové místnosti využívané pro výuku

 • Účastnický poplatek: 1190,- Kč

Hydrobiologický seminář

Potápník dvojčárý (Graphoderus bilineatus), foto V. Kolář

Cílem semináře je získání jak teoretických, tak především praktických znalostí v oblasti diverzity sladkovodních bezobratlých živočichů, okrajově také sinic, řas a vodních makrofyt, které pak mohou vyučující využít ve výuce biologie, praktických cvičeních nebo odborných biologických seminářích

Kurz je akreditován v rámci DVPP při MŠMT, č.j. 39732/2020-2-950


 • Hodinová dotace: 16 hodin

  • Hydrobiologie stojatých vod (přednáška, 2 hodiny)

  • Hlavní skupiny sladkovodních bezobratlých živočichů (přednáška, 2 hodiny)

  • Terénní exkurze (6 hodin)

  • Determinace materiálu z exkurze (5 hodin)

  • Závěrečná diskuse (1 hodina)

 • Maximální počet účastníků: 16 účastníků

 • Plánové místo konání: Přírodovědecká fakulta JU – praktikové místnosti využívané pro výuku

 • Účastnický poplatek: 1153,- Kč