Pro učitele

Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) jsme ve spolupráci s kolegy Katedry biologie ekosystémů PřF JU připravili dva kurzy věnující se sinicím a řasách a hydrobiologii stojatých vod. Na výuce těchto kurzu se podílejí zaměstnanci a studenti doktorského studia naší fakulty. 

Oba námi nabízené kurzy jsou akreditovány v systému DVPP při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 


Determinanční kurz sinic a řas

Šroubatka (Spirogyra spp.), foto J. Kaštovský

Cílem semináře je získání jak teoretických, tak především praktických znalostí v oblasti determinace sladkovodních sinic a řas, které pak mohou vyučující využít ve výuce biologie, praktických cvičeních nebo odborných biologických seminářích. Účastníci semináře se zároveň seznámí s možnostmi získání vhodného demonstračního materiálu pro výuku.

Kurz je akreditován v rámci DVPP při MŠMT, č.j. 39732/2020-2-950

Hydrobiologický seminář

Potápník dvojčárý (Graphoderus bilineatus), foto V. Kolář

Cílem semináře je získání jak teoretických, tak především praktických znalostí v oblasti diverzity sladkovodních bezobratlých živočichů, okrajově také sinic, řas a vodních makrofyt, které pak mohou vyučující využít ve výuce biologie, praktických cvičeních nebo odborných biologických seminářích

Kurz je akreditován v rámci DVPP při MŠMT, č.j. 39732/2020-2-950