lIDÉ

Somayeh Rasouli dogaheh

Kontakt:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 340
E-mail: somaye.rasooli1990_at_gmail.com

Vysoká škola:

Bakalářské studium:

  • 2008 - 2012: Department of Fisheries Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmehsara

Magisterské studium:

  • 2012 - 2014: Aquatic Ecology, Department of Fisheries Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmehsara

Doktorské studium:

  • 2017 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

Disertační práce: Unexplored diversity of Cyanobacteria: traditional taxa in modern view.

Školitel: Tomáš Hauer

Obory vědeckého zájmu:

  • molekulární taxonomie sinic