lIDÉ

Markéta čechurová

Kontakt:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 304
E-mail: marketacechurova99_at_gmail.com

Střední škola:

Gymnázium a SOŠ Plasy

Vysoká škola:

Bakalářské studium:

  • 2020 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Sezónní dynamika sinic a řas v různých typech stojatých vod severního Plzeňska.

Školitel: Josef Juráň

Cíle práce:

  1. literární rešerše k tématu vývoj společenstev sinic a řas v různých typech posttěžebních stojatých vod;

  2. floristicko-ekologická studie vybraných lokalit v oblasti severního Plzeňska:

  • odběry vzorků planktonu, nárostů a metafytonu na vytipovaných lokalitách; odběry jaro, léto, podzim;

  • měření základních chemických a fyzikálních vlastností vody (vodivost, pH, teplota, průhlednost…), základní chemické analýzy (fosfor, dusík…) a stanovení obsahu chlorofylu;

  • determinace sinic a řas ve vzorcích;

  • statistické zpracování získaných dat, vyvození ekologických závěrů, diskuse s literárními daty.