lIDÉ

DENISA LEJSKOVÁ

Kontakt:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 340
E-mail: lejskd00_at_prf.jcu.cz

Střední škola:

Gymnázium Trhové Sviny

Vysoká škola:

Bakalářské studium:

2020 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o řasách (ale báli jste se zeptat)

Školitel: Josef Juráň

Cíle práce:

 • Porovnání informací o sinicích a řasách z dostupných učebnic, bude-li to možné také některých zahraničních.

 • Dotazníkové šetření mezi vyučující na SŠ ohledně rozsahu výuky k tématu sinic a řas.

 • Příprava rozšiřujících materiálů: (1) studijních textů a (2) prezentací pro vyučující a (3) pracovních listů s prvky BOV pro studenty.

 • Výše uvedené materiály budou zpracovány v následujících oblastech:

  • role sinic a řas biogeochemických cyklech (cyklus kyslíku, dusíku, křemíku, uhlíku, síry apod.);

  • biotické interakce sinic a řas (mutualismus, parazitismus, komensalismus apod.);

  • role řas v přechodu rostlin na souš (aktuální teorie, nutné podmínky a kroky apod.).

 • Dotazníkové šetření mezi vyučujícími a studenty z vybraných škol k zjištění jejich postoje k připraveným materiálům.