lIDÉ

Štěpánka jezvíková

Kontakt:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 276
E-mail: sjezvikova1_at_gmail.com

Střední škola:

2014 - 2018: Střední škola obchodní České Budějovice

Vysoká škola:

Bakalářské studium:

  • 2018 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Výskyt invazní rozsivky Didymosphenia geminata (Lyngbye) Schmidt v České Republice.

Školitel: Jan Kaštovský

Cíle práce:

  • z dostupných literárních dat sestavit přehled výskytu invazní rozsivky Didymosphaenia geminata ve světě a v ČR;

  • provést vlastní floristický průzkum zaměřený na vytipované lokality v rámci ČR a zjistit recentní reálný výskyt
    D. geminata u nás; sledovat environmentální faktory v místech pozitivních nálezů;

  • zhodnocení invazivního potenciálu u nás.