Floristika, ekologie a taxonomie obrněnek

Obrněnky představují zvláštní skupinu řas, které jsou schopny jak heterotrofní, fototrofní a nebo mixotrofní výživy. Hlavní roli hrají především v oceánech, kde patří k hlavním producentům. Ve sladkých vodách je najdeme spíše ve vodách méně znečištěných. Jejich buňky jsou buď tzv. nahé a nebo kryté speciálním celulózním krunýřem, složeným z destiček. Tvar a poloha těchto destiček slouží jako hlavní determinační znak. 

Cílem bakalářské (případně i diplomové) práce by byla literární rešerše dosavadních poznatků o ekologii a výskytu obrněnek na území České republiky a vlastní floristická práce na vytipovaných lokalitách a jejich sledování. Výhodou je dostupnost recentní anglicky psané určovací literatury [Popovský, Jiří & Pfiester, Lois Ann 2008. Dinophyceae (Dinoflagellida) v rámci edice Süsswasserflora von Mitteleuropa].

V průběhu bakalářské práce by bylo možné zaobírat se některými otázkami s vidinou pokračování v magisterské práci.

  1. Dají se obrněnky kultivovat? (práce v laboratoři, vlastní izoláty)
  2. Jaká je druhová variabilita v rámci rodů Peridinium nebo Ceratium? (práce v laboratoři, vlastní izoláty, elektronová mikroskopie, molekulární biologie)
  3. Jaké jsou ekologické preference obrněnek? (práce v terénu, měření základních fyzikálních a chemických parametrů, statistické zpracování)
  4. Ekologie a výskyt bezpancířnatých obrněnek? (sledování vytipovaných lokalit, pokusy o vlastní izolace, měření základních fyzikálních a chemických parametrů apod.) 

Školitel: Pepa Juráň