Floristika a ekologie krásnooček

Krásnoočka představují zajímavou skupinu organismů na pomezí rostlinné a živočišné říše. Přesto, že tato skupina prodělává velký molekulární boom, neví se přilíš mnoho o jejich ekologii a některá stále omýlaná klišé o jejich výskytu v přírodě přestávají pomalu platit. Cílem bakalářských prací by byla floristicko-ekologická studie buď fotosyntetických nebo apochlorických (bezbarvých) krásnooček, především vytipování vhodných lokalit a jejich dlouhodobé sledování.

 

A vzhledem k počtu lidí, věnujících se taxonomii a ekologii krásnooček, není problém stát se druhým nejlepším odborníkem na tuto skupinu v ČR :) 

 

V průběhu práce (s vyhlídkou pokračování v magisterském stupni) bychom studii směřovali k jedné z mnoha otázek, které se v souvislosti s krásnoočky objevují:

1. Jak se mění jejich morfologie v průběhu ontogeneze? Jak moc jsou druhy variabilní? (práce s kulturami, vlastními izoláty, využití morfometriky a elektronové mikroskopie)

2. Jaké jsou fylogenetické vztahy bezbarvých krásnooček? (práce s kulturami, vlastními izoláty, využití metod molekulární biologie a fylogenetiky)

3. Co víme o ekologických preferencích fotosyntetických/bezbarvých druhů?  (především práce v terénu, měření enviromentálních parametrů, statistické zpracování) 

4. Existují mezi krásnoočky kryptické druhy? Jaká je taxonomická pozice některých druhů? (práce s kulturami, vlastními izoláty, využití metod molekulární biologie a fylogenetiky) 

 

Školitel: Pepa Juráň