Omezení tvorby sinicových biofilmů v trávnících

Některé skupiny půdních sinic tvoří na nízko stříhaných trávnících, například na golfových nebo fotbalových hřištích, masivní nárosty, které zabraňují v růstu trávníku, poškozují jej a mění jeho vlastnosti pro hru. Cílem práce bude izolace tří kmenů dominantních sinicových typů z trávníků, testování jejich nároků na vybrané faktory prostředí. Zároveň bude testován vliv přípravků rutinně používaných k údržbě hřišť i některých jiných látek na sinicové biofilmy. Cílem práce je najít optimální postup péče o trávník, který povede k omezení růstu sinicových biofilmů v trávnících. Práce bude řešena ve spolupráci s profesionálními greenkeepery a přislíbena i spolupráce s provozovateli jednoho ze hřišť. 

Školitel: Tomáš Hauer