Potvrzení výskytu Corcontochrysis (Exanthemachrysis) noctivaga (Haptophyta) v Krkonoších

Z Úpského rašeliniště byla jako nový druh popsána v roce 1970 Corcontochrysis noctivaga. O pouhé čtyři měsíce dříve byl z pobřeží Francie popsán brakický druh Exanthemachrysis gayralii. Porovnáním těchto dvou druhů v kulturách se došlo k závěru, že patří do jednoho rodu, proto se nyní C. noctivaga oficiálně jmenuje E. noctivaga. Zajímavé je, že E. noctivaga nebyla od Kalinova nálezu v roce 1967 v Krkonoších znovu potvrzena.

Vzhledem k tomu, že všechny její znaky byly popsány na základě studia kultury, je možné, že se v laboratorních podmínkách chovala jinak než v přírodě a je tedy v Krkonoších pouze přehlížena. Bylo by zajímavé nasbírat a vykultivovat vzorky řas z krkonošských rašelinišť a zástupce Haptophyceae porovnat s popisem E. noctivaga T. Kaliny. Bude E. noctivaga v Krkonoších opět nalezena? 
Školitel: Jan Kaštovský