Rozsivka Didymosphenia geminata (Gomphonemaceae)

Didymosphenia geminataD. geminata patří mezi velké nárostové rozsivky oligotrofních tekoucích vod, někdy je považována za glaciální relikt. Od konce minulého století se začíná šířit a mít charakter invazivního druhu. Dokáže vytvářet masivní nárosty na kamenitých dnech, ale i na makrofytech, a tvořit až 80 % celkové biomasy řas. Vyžaduje velkou intenzitu světla, je tolerantní k UV záření a tím má možná výhodu nad ostatními druhy. Je také možné, že invazivní D. geminata se geneticky liší od "původní" D. geminata a může mít širší toleranci k různým faktorům prostředí.V ČR se pravděpodobně rozsivka D. geminata dosud nerozšířila, i když zde existuje mnoho vhodných biotopů.

Cílem práce je zevrubná literární rešerše prací týkajících se D. geminata, vytipování potenciálně vhodných lokalit pro její šíření v rámci ČR a ověření jejího případného výskytu na těchto lokalitách a na lokalitách s dříve udávaným výskytem.

Školitelský team: Jan Kaštovský, Tomáš Hauer