Sinice a řasy ve výuce na školách

 

Výuka botaniky nepatří na základních a středních školách k nejoblíbenějším částem biologie, stejně tak jsou trochu upozaděny sinice a řasy a to přesto, že tyto organismy jsou poměrně zásadní pro život na Zemi. Navíc systematika této skupiny organismů, stejně jako většiny tradičních biologických nebo ekologických skupin, prodělala v posledních letech velké změny - v podstatě se otřásla v základech. Tyto změny v systému živého světa, spolu s mírným přehlížením sinic a řas při výuce, přinášejí zajímavé otázky a možná i výzvy spojené s výukou věnované těmto organismům na základních i středních školách.

 

Školitel: Josef Juráň

 

Návrhy možných témat:

Zavádění nového systému eukaroyt do výuky

V posledních dvou desetiletích se díky moderním molekulárně biologickým metodám zcela mění náš pohled postavení jednotlivých skupin organismů v systému živého světa. U mnoha klasických skupin se ukazuje jejich nepříbuznost a některé tradiční říše se rozpadají a stávají se součástí nových velkých skupin. Tyto poměrně dynamické změny přinášejí zásadní otázku, jakým způsobem je začlenit do výuky. 

Práce by měla tři hlavní cíle: (1) porovnání dostupných učebnic, v nejlepším případě i zahraničních, a jejich pojetí členění eukaryotických organismů do říší/skupin, (2) dotazníkové šetření mezi vyučujícími k zjištění jejich postoje k zavádění nového systému eukaroyt do výuky, (3) návrh možného pojetí výuky v kontextu aktuálního systému eukaryot.

 

E-learningová stránka

Téma sinic a řas je vzhledem k převažujícím mikroskopickým rozměrům většiny jejich zástupců pro studenty poměrně abstraktním tématem. To nabízí možnosti využití moderních digitálních technologií v kombinaci s metodami e-learningu.

Cílem by bylo vytvořit multimediální webovou výukovou stránku věnující se sinicím a řasám.