Ekologie planktonních bičíkatých řas

Planktonní bičíkaté řasy jsou součástí planktonu většiny stojatých vod a představují funkční skupinu, do které spadají zástupci několika řasových oddělení - skrytěnky (Cryptophyta), krásnoočka (Euglenophyta), obrněnky (Dinophyta), zelené řasy (Chlorophyta sensu lato), zlativky (Chrysophyceae) apod. Jelikož jsou tyto řasy a jejich ekologie studovány poměrně dlouho, nabízí se široký literární materiál k rešerši této tématiky v rámci bakalářského studia. 

Do budoucna je možné se zabývat mnoha otázkami a svoje hypotézy si ověřovat v terénu. 

  1. Platí oblíbená klišé o ekologii bičíkovců? Opravdu dominují krásnoočka ve "špinavé vodě", opravdu jsou obrněnky jen v čistých vodách, nemohou skrytěnky tvořit dominantu jindy než na jaře?
  2. Jak se mění složení společenstva planktonních bičíkatých řas v průběhu celého roku? Jaké řasy se budou vyskytovat pod ledem? 
  3. Jak se mění složení společenstva planktonních bičíkatých řas v různých místech lokality? Hraje roli chemismus vody? 
  4. Jaké bičíkovce najdeme v rašelinných vodách? A jaké jsou jejich ekologické preference?

Praktická část představuje kombinaci determinace, sledování chemických a fyzikálních parametrů prostředí, statistického zpracování a jejich vyhodnocování a vyvozování závěrů... a možná by se našlo i něco, na co by bylo možné aplikovat metody molekulární biologie. 

 

Školitel: Pepa Juráň