Projekty

Grantové projekty
 
2019-2021 - InterAction LTAUSA18 Fylogenetické zhodnocení obtížně kultivovatelných rodů sinic pomocí metody single-cell sequencing
2016-2018 - IP 2016-18/28 Podpora odborné výuky a zapojení studentů do tvůrčí činnosti: vytvoření publikace Atlas sinic a řas ČR I a II.
2015-2017 - GA ČR 15-11912S Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů
2012-2014 - AMVIS/KONTAKT II Diversita sinic tropických a subtropických biomů
2008–2010 – GA ČR 206/08/0318: Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytózních cyanobakterií s polarizovanou stélkou
2005 – FRVŠ 2005/2221 Epilitické cyanobakterie jižních Čech
 
Projekty smluvního výzkumu
 
od roku 2009 - Monitoring výskytu parožnatek v ČR - zadavatel: AOPK ČR
2016-2019 - Sinice a řasy CHKO Brdy - zadavatel: AOPK ČR