Periodika, IF

Periodika, v nichž je možno nalézt a publikovat články o sinicích a řasách

Pozn. uváděné IF jsou z r. 2004

Algologie obecně

Archiv fur Hydrobiologie, IF = 1.362

Diatom Research, IF = 0.809

Algological Studies

Canadian Journal of Botany, IF = 1.193

Cryptogamie-Algologie, IF = 0.491

Journal of Applied Phycology, IF = 0.746

Journal of Phycology, IF = 2.580

European Journal of Phycology, IF = 1.293

Fottea

Phycologia, IF = 1.196

Nova Hedwigia, IF = 0.603

New Phytologist, IF = 4.245

Hydrobiologické

Aquatic Sciences, IF = 1.478

Aquatic Ecology, IF = 1.972

Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science, IF = 1.972

Hydrobiologia, IF = 0.653

Limnology

Journal of Plankton Research, IF = 1.189

New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, IF = 0.945

Freshwater Biology, IF = 2.205

Aquatic Botany, IF = 1.143

Advances in Limnology

Water Research, IF = 2.304

International Review of Hydrobiology, IF = 0.742

Ekologie

Aquatic microbial ecology, IF = 2.255

Journal of freshwater ecology, IF = 0.374

Wetlands, IF = 0.923

Ecological Applications, IF = 3.287

Ecology, IF = 4.104

Wetlands Ecology and Management

Mikrobiologie

Applied and environmental microbiology, IF = 3.810

Canadian Journal of Microbiology, IF = 1.118

Journal of Applied Microbiology, IF = 1.835

Microbiology, IF = 0.539

Systematic and applied microbiology, IF = 1.933

Microbial Ecology, IF = 2.500

International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, IF = 2.456

Environmental Microbiology, IF = 3.995

Applied Microbiology and Biotechnology, IF = 2.358

Archives of Microbiology, IF = 2.374

International Microbiology

FEMS Microbiology Letters, IF = 1.840

FEMS Microbiology Ecology, IF = 3.157

Aquatic Microbial Ecology, IF = 2.255

Journal of Eukaryotic Microbiology, IF = 1.403

Protist (dříve Archiv fur Protistenkunde), IF = 2.904

Folia Microbiologica, IF = 1.034

Extrémofilní

Arctic, Antarctic and Alpine Research, IF = 1.089

Antarctic Science, IF = 0.910

Journal of Tropical Ecology, IF = 1.196

South African Journal of Botany, IF = 0.464

Polar Record

Extremophiles, IF = 1.897

Polar Biology, IF = 1.315

Půdní

Sciences of Soils

European Journal of Soil Biology, IF = 0.776

Applied soil Ecology, IF = 1.349

Pedobiologia, IF = 0.500

Biology and Fertility of Soils, IF = 1.276

European Journal of Soil Science, IF = 1.267

Soil & Tillage Research, IF = 1.237

Soil Biology & Biochemistry>, IF = 2.234

Soil Science, IF= 0.846

Soil Science Society of America Journal, IF = 1.501

Paleolimnologie

Journal of Paleolimnology, IF = 1.523

Vegetation History and Archaeobotany, IF = 0.464

Molekulární biologie

Evolution, IF = 3.719

International Journal of Systematic Bacteriology, UK,
splynul s IJSEM, IF = 2.662

Journal of Bacteriology, IF = 3.993

Journal of Molecular Evolution, IF = 2.767

Molecular Biology and Evolution, IF = 6.726

Molecular Microbiology, IF = 5.634

Ostatní

Biofouling, IF = 2.919

Cryobiology, IF = 2.162

International Biodeterioration & Biodegradation, IF = 1.619