Určovací klíče

Chaetophora – podle literatury vypracovala Lenka Caisová
Draparnaldia – podle literatury vypracovala Lenka Caisová
Řád Charales – podle literatury a na základě přednášek Štěpána Husáka zpracoval Jan Kaštovský
Dinophyta  – na základě  přednášek a materiálů Jiřího Popovského vypracoval Jan Mareš