Václava Hazuková

Václava Hazuková

 

Narozen(a): 
1994
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 304
E-mail: vaclavahazukova_at_gmail.com

Střední škola: 
2005 – 2013 Masarykovo gymnázium v Plzni
Bakalářské studium: 

2013 - 2016 Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce:Floristicko-ekologický průzkum vegetace sinic a řas okolí Liškova u Nepomuku.

Školitel: Jan Kaštovský
Cíle práce: algologický průzkum dosud neznámého území, literární rešerše výsledků algologických průzkumů z nedalekého Blatenska.

Magisterské studium: 

2016 - dosud: Johan Carroll University, Cleveland Heights, Ohio, USA
Název práce: xxxxxxx. Školirel Jeffery R. Johansen
cíle práce: XXXXX