Štepánka Jezvíková

Stepanka Jezvikova

 

Narozen(a): 
1999 v Českých Budějovicích
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 276
E-mail: sjezvikova1_at_gmail.com

Střední škola: 
2014-2018 Střední škola obchodní České Budějovice
Bakalářské studium: 

2018 - dosud Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Výskyt invazní rozsivky Didymosphenia geminata (Lyngbye) Schmidt v České Republice.

Školitel: Jan Kaštovský
Cíle práce: - z dostupných literárních dat sestavit přehled výskytu invazní rozsivky Didymosphaenia geminata ve světě a v ČR
                  - provést vlastní floristický průzkum zaměřený na vytipované lokality v rámci ČR a zjistit recentní reálný výskyt D. geminata u nás;  sledovat environmentální faktory v místech pozitivních nálezů.
                  - zhodnocení invazivního potenciálu u nás