Sabina Hesounová

 

Narozen(a): 
1993
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 304
E-mail: sabinakrulova_at_seznam.cz

Střední škola: 
2009 – 2013 Gymnázium, Písek
Bakalářské studium: 

2014 - trvá Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce:Diverzita epilitických sinic na vybraných serpentinitových lokalitách ČR. Školitel: Tomáš Hauer
Cíle práce: Cílem práce je floristiský průzkum několika vybraných serpentinitových lokalit v ČR (případně i v zahraničí) a srovnání jejich druhové bohatosti ve vztahu k abiotickým podmínkám (teplotní a světelné podmínky, chemismus substrátu).