RNDr. Radka Mühlsteinová, M.S.

Radka Mühsteinová foto

Narozen(a): 
1989
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1, místnost 103
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 302
E-mail: muhlsteinova.radka_at_seznam.cz

Střední škola: 
2000 – 2008 Gymnázium Prachatice
Bakalářské studium: 

2008 - 2011 Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Aerofytické sinice z oblasti San Gerardo, San José, Kostarika. Školitel: RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.
Cíle práce: literární rešerše pramenů týkajících se sladkovodních a terestrických sinic Střední Ameriky včetně ostrovů Karibské oblasti; mikroskopická analýza vzorků aerických sinic z okolí města San Gerardo, Kostarika.

Magisterské studium: 

2011 - 2013 John Carroll University, Cleveland, USA

Magisterská práce:  Microcoleus-like morphotypes from soils of the Atacama Desert, Chile.

Školitel: Prof. Jeffey R. Johansen, Ph.D.
Cíle práce: 

Doktorské studium: 

2013 - trvá Přírodovědecká fakulta JU

Doktorská práce: Polyfázický přístup k řešení taxonomie vybraných rodů sinicCíle práce: Pomocí všech aplikovatelných metod bude zkoumána taxonomická situace v silně nejasných skupinách rodů Hapalosiphon/Fischerella/Westielopsis a komplexu rodů okolo  r. Oscillatoria.

 

 

Vědečtí zaměstnavatelé: 

od r. 2015 Botanický ústav AV ČR, Třeboň

Publikace: 

Hauer, T., Mühlsteinová, R., Bohunická, M., Kaštovský, J. & Mareš, J. (2015): Diversity of cyanobacteria on rock surfaces. - Biodiversity and Concervation. 24(4): 759-779. DOI: 10.1007/s10531-015-0890-z

Mühlsteinová, R., Johansen, J.R., Pietrasiak, N., Martin, M.P., Osorio-Santos, K. & Warren, S.D. (2014): Polyphasic characterization of Trichocoleus desertorum sp. nov. (Pseudanabaenales, Cyanobacteria) from desert soils and phylogenetic placement of the genus Trichocoleus. - Phytotaxa 163(5): 241-261. DOI: 10.11646/phytotaxa.163.5.1

Mühlsteinová, R., Johansen, J.R., Pietrasiak, N. & Martin, M.P. (2014): Polyphasic characterization of Kastovskya adunca gen. nov. et comb. nov. (Cyanobacteria: Oscillatoriales), from desert soils of the Atacama Desert, Chile. - Phytotaxa 163(4): 216-228. DOI: 10.11646/phytotaxa.163.4.2

Mühlsteinová, R. & Hauer, T. (2013): Pilot survey of cyanobacterial diversity from the neighborhood of San Gerardo de Rivas, Costa Rica with a brief summary of current knowledge of terrestrial cyanobacteria in Central America. - Brazilian Journal of Botany 36(4): 299-307. DOI: 10.1007/s40415-013-0030-5

Hauer, T., Bohunická, M. & Mühlsteinová, R. (2013): Calochaete gen. nov. (Cyanobacteria, Nostocales), a new cyanobacterial type from the “páramo” zone in Costa Rica. - Phytotaxa 109 (1): 36-44. DOI: 10.11646/phytotaxa.109.1.4

Halda, J., Hauer, T., Kociánová, M., Mühlsteinová, R., Řeháková, K. & Šťastná P.: Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole. - Opera Corcontica 48: 45-68