RNDr. Radka Hauerová, MSc.

Radka Mühsteinová foto

Narozen(a): 
1989
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1, místnost 103
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 302
E-mail: muhlsteinova.radka_at_seznam.cz

Střední škola: 
2000 – 2008 Gymnázium Prachatice
Bakalářské studium: 

2008 - 2011 Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Aerofytické sinice z oblasti San Gerardo, San José, Kostarika. Školitel: RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.
Cíle práce: literární rešerše pramenů týkajících se sladkovodních a terestrických sinic Střední Ameriky včetně ostrovů Karibské oblasti; mikroskopická analýza vzorků aerických sinic z okolí města San Gerardo, Kostarika.

Magisterské studium: 

2011 - 2013 John Carroll University, Cleveland, USA

Magisterská práce:  Microcoleus-like morphotypes from soils of the Atacama Desert, Chile.

Školitel: Prof. Jeffey R. Johansen, Ph.D.
 

Doktorské studium: 

2013 - trvá Přírodovědecká fakulta JU

Doktorská práce: Příspěvek k taxonomické revizi řádu Oscillatoriales 
Cíle práce: Pomocí všech aplikovatelných metod bude zkoumána taxonomická situace v tomto řádu.

 

 

Vědečtí zaměstnavatelé: 

2014-2017 Přídovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2015-2017 Botanický ústav AV ČR, Třeboň
od r. 2017 Biologické centrum AV ČR, Ústav půdní biologie 

Konference: 

2013: The 19th Symposium of the International Society for Cyanophyte Research, John Carroll University, Cleveland, Ohio, USA.
Poster: Polyphasic characterization of Kastovskya adunca gen. nov. et comb. nov. (Oscillatoriales, Cyanobacteria) from desert soils of the Atacama Desert, Chile.; Mühlsteinová, R., Johansen, J.R., Pietrasiak, N. & Martin, M.P.
Talk: Polyphasic characterization of Trichocoleus desertorum sp. nov. (pseudanabaenales, Cyanobacteria) from desert soils and phylogenetic placement of the genus Trichocoleus.; Mühlsteinová, R., Johansen, J.R., Pietrasiak, N., Martin, M.P., Osorio-Santos, K. & Warren, S.D.
 
2013: Midwest Ecology and Evolution Conference 2013, University of Notre Dame, South Bend, Indiana, USA.
Poster: Diatoms as water quality indicators in Tinker’s Creek, Ohio.; Minerovic A.; Mühlsteinová R., Johansen J. & Sgro J.
Normal
 
2016: The 20th Symposium of the International Society for Cyanophyte Research, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria.
Talk: Seeking the true Oscillatoria.; Mühlsteinová, R., Hauer, T.
 

Granty: 

2013: Desert Legacy Fund, California Desert Research Program (Sequencing and identification of cyanobacterial species from biological soil crusts in California wilderness areas.)
2011-2013: Graduate Assistantship Scholarship, Graduate School, John Carroll University
 
 

Publikace: 

Mühlsteinová, R., Hauer, T., De Ley, P. & Pietrasiak, N. (2018): Seeking the true Oscillatoria: a quest for a reliable phylogenetic and taxonomic reference point. - Preslia 90: 151-169. DOI: 10.23855/preslia.2018.151

Hauer, T., Mühlsteinová, R., Bohunická, M., Kaštovský, J. & Mareš, J. (2015): Diversity of cyanobacteria on rock surfaces. - Biodiversity and Concervation. 24(4): 759-779. DOI: 10.1007/s10531-015-0890-z

Mühlsteinová, R., Johansen, J.R., Pietrasiak, N., Martin, M.P., Osorio-Santos, K. & Warren, S.D. (2014): Polyphasic characterization of Trichocoleus desertorum sp. nov. (Pseudanabaenales, Cyanobacteria) from desert soils and phylogenetic placement of the genus Trichocoleus. - Phytotaxa 163(5): 241-261. DOI: 10.11646/phytotaxa.163.5.1

Mühlsteinová, R., Johansen, J.R., Pietrasiak, N. & Martin, M.P. (2014): Polyphasic characterization of Kastovskya adunca gen. nov. et comb. nov. (Cyanobacteria: Oscillatoriales), from desert soils of the Atacama Desert, Chile. - Phytotaxa 163(4): 216-228. DOI: 10.11646/phytotaxa.163.4.2

Mühlsteinová, R. & Hauer, T. (2013): Pilot survey of cyanobacterial diversity from the neighborhood of San Gerardo de Rivas, Costa Rica with a brief summary of current knowledge of terrestrial cyanobacteria in Central America. - Brazilian Journal of Botany 36(4): 299-307. DOI: 10.1007/s40415-013-0030-5

Hauer, T., Bohunická, M. & Mühlsteinová, R. (2013): Calochaete gen. nov. (Cyanobacteria, Nostocales), a new cyanobacterial type from the “páramo” zone in Costa Rica. - Phytotaxa 109 (1): 36-44. DOI: 10.11646/phytotaxa.109.1.4

Halda, J., Hauer, T., Kociánová, M., Mühlsteinová, R., Řeháková, K. & Šťastná P.: Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole. - Opera Corcontica 48: 45-68