RNDr. Olga Lepšová (Skácelová), Ph.D.

Olga Skácelová

 

Narozen(a): 
1956 v Brně
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 306
E-mail: oskacelova_at_prf.jcu.cz

Vysoká škola: 

1975- 1981: magisterské studium - Přírodovědecká fakulta MU (tehdy UJEP) v Brně
1995 – 2005: externí doktorandské studium -  Biologická fakulta JU v Českých Budějovicích
 

Obory vědeckého zájmu: 
 • ekologie sinic a řas
 • fytoplankton různých typů nádrží
 • sinicová a řasová flóra tůní, rybničních litorálů a vod na výsypkách se zaměřením na mikrobiotopy
 • management a revitalizace chráněných mokřadů – návrhy na základě algologického průzkumu, sukcese na nově vzniklých a revitalizovaných mokřadech

 

Vědečtí zaměstnavatelé: 
 • od r. 2011: Přírodovědecká fakulta JU
 • 1984 - 2011: Moravské zemské muzeum v Brně
 • 1980 - 1982: Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

 

Mezinárodní spolupráce: 
 • 1989 –1994 Nationalpark Müritz, Naturschutzgebiet Serrahn (Mecklenburg-Vorpommern) – algologický průzkum jezer a toků

 

Granty: 
 • 2011 LC06073: Centrum pro výzkum biodiverzity
 • 2005 - 2010 MK00009486201: Vytváření pramenné báze a studium přírodních procesů probíhajících v širší oblasti styku karpatské, hercynské a panonské oblasti - člen týmu
 • 2004 – 2005 VaV MK ČR: RK04P03OMG024: Obnova mokřadních biotopů Třeboňské pánve zasažených srpnovou povodní v roce 2002 – dokumentace změn v biodiversitě sinicové a řasové flóry - řešitel
 • 1999-2004 MKOCEZOOF2402: Dynamika přírodních procesů v oblasti styku hercynské, panonské a karpatské oblasti a její dokumentace - spoluřešitel
 • 1994-1996 GEF Biodiverzita - spoluřešitel
 • 1993 –1994 WWF (USA): Recovering of Biodiversity in the Floodplain Ecosystems of Southern Moravia, subproject No.5 - řešitel subprojektu