Nela Maredová

 

Narozen(a): 
1994
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 304
E-mail: nelamaredova_na_seznam.cz

Střední škola: 
2009 - 2013 Gymnázium Soběslav
Bakalářské studium: 

2013 - 2016 Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Aerofytické sinice z okolí Wanangu a Mt. Wilhelm, Papua-Nové Guinea. Školitel: Tomáš Hauer
Cíle práce: vzorky odebrané během expedice PřF JU oblasti Wanangu a Mt.Wilhelm budou rozpěstovány na živných médiích, budou izolovány jednotlivé kmeny sinic. Tyto kmeny budou primárně vyhodnoceny morfologicky (optickou mikroskopií) a připraveny pro molekulární analýzy. Součástí práce bude literární rešerše na téma sinice PNG a přilehlých oblastí

Magisterské studium: 

 2016- trvá Přírodovědecká fakulta JU
Diplomové práce: Obsahují vodní makrofyta látky schopné omezit růst sinic vodního květu? Školitel: Jan Kaštovský 
Cíle práce:
Zjistit, jestli vodní makrofyta produkují látky s potenciálním inhibičním účinkem na sinice vodního květu