Markéta Čechurová

 

Narozen(a): 
1999 v Plzni
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 304
E-mail: marketacechurova99_at_gmail.com

Střední škola: 
Gymnázium a SOŠ Plasy
Bakalářské studium: 

Od 2020 - Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Sezónní dynamika sinic a řas v různých typech stojatých vod severního Plzeňska. Školitel: Pepa Juráň
Cíle práce: 
(1) literární rešerše k tématu vývoj společenstev sinic a řas v různých typech posttěžebních stojatých vod;
(2) floristicko-ekologická studie vybraných lokalit v oblasti severního Plzeňska:
- odběry vzorků planktonu, nárostů a metafytonu na vytipovaných lokalitách; odběry jaro, léto, podzim;
- měření základních chemických a fyzikálních vlastností vody (vodivost, pH, teplota, průhlednost…), základní chemické analýzy (fosfor, dusík…) a stanovení obsahu chlorofylu;
- determinace sinic a řas ve vzorcích;
- statistické zpracování získaných dat, vyvození ekologických závěrů, diskuse s literárními daty.