Mgr. Marie Pažoutová

Narozen(a): 
1983 v Praze
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU, sklep nebo místnost 103
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 302
E-mail: marie.pazoutova_at_prf.jcu.cz

Střední škola: 
1994 – 2002 Arcibiskupské gymnázium, Praha
Vysoká škola: 

2002 - 2008 Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Bakalářské studium: 

2002 - 2005 Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Bakalářská práce: Sinice a řasy pískovcových skalních stěn v Národním parku České Švýcarsko. Školitel: RNDr. Jiří Neustupa, PhD.
Floristický průzkum řasových nárostů na pískovcových stěnách v NP České Švýcarsko. Pilotní studie subaerofytních řas v oblasti, kde byla podobná věc provedena poprvé a naposledy roku 1914.

Magisterské studium: 

2005 - 2008 Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Magisterská práce: Phylogenetic diversity and generic concept in the family Radiococcaceae, Chlorophyta. Školitel: Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Cíle práce: získat více fylogenetických dat (sekvence 18S rRNA) od zástupců čeledi Radiococcaceae, zjistit jejich molekulární diverzitu a porovnat výsledky molekulární části se systémem tradičních morfologických kriterií.

Doktorské studium: 

2008 - Přírodovědecká fakulta JU, přerušeno kvůli mateřské dovolené

Disertační práce - původně Diverzita, taxonomie a ekologie sliz tvořících zelených řas. Zelených řas se sice stále ještě držím, ale Bůh ví, jak to nakonec dopadne. Sliz taky některý mají, nicméně původní idea mi během let poněkud zmutovala. Bude to něco s molekulární fylogenetikou.  Školitel: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

 Momentálně mám ve svých spárech asi tři mírně odlišně projekty:

a) dodělat, co jsem začala v magisterském studiu na (nefungující) skupině Radiococcaceae

b) studovat diverzitu čeledi Oocystaceae, pokud možno za využití multigenových fylogenezí (společně s Bc. Lenkou Štenclovou)

c) molekulárně taxonomicky vyřešit rody Crucigenia / Crucigeniella (společně s Lenkou, C. Bock a L. Krienitzem)

 

Obory vědeckého zájmu: 
  • řasy na skalách, zvláště pískovcových, a z různých neobvyklých substrátů
  • sliz tvořící zelenina (čeleď Radiococcaceae a jí podobné)
  • fylogenetika Oocystaceae
Vědečtí zaměstnavatelé: 
  • 2009-2010 - Ústav půdní biologie AV ČR
Mezinárodní spolupráce: 
  • 2005 - Ecology Fieldcourse, Yucatan, Mexiko
  • 2005 - semestr na Univesity of Plymouth, Velká Británie
Konference: 

2011 - 59th Annual Meeting of the British Phycological Society, Cardiff, Velká Británie.
Prezentace: What's new in phylogeny of Oocystaceae (Trebouxiophyta): Insights and Questions.
2009 - 9th International Phycological Congress, Tokyo, Japonsko.
Poster: Pažoutová M: Changing taxonomical concept in Radiococcaceae.
2008 - konference Algal Culture Collections 2008, Oban, Velká Británie.
Poster: Pažoutová M & Škaloud P: Phylogeny and the generic concept of capsal green algae, family Radiococcaceae. 
 

Granty: 

2007–2008 hlavní řešitel grantu GA UK „Fylogeneze a taxonomie aerofytických zelených řas z morfologicky definované čeledi Radiococcaceae“
2010 grant FRVŠ „Morfologická variabilita zelených řas v podmínkách kultivace a přírodním prostředí a její implikace v taxonomii“
2011 studentský projekt UFB JU "Rekonstrukce fylogeneze Oocystaceae podle jaderných a chloroplastových genů"
 

Publikace: 

Bock, C., Pažoutová, M. & Krienitz, L. (2011): Phylogenetic relationship of Coronastrum ellipsoideum and allied species. Biologia 66 (4): 585-594.
Pažoutová, M., Škaloud, P. & Nemjová, K. (2010): Phylogenetic position of Ooplanctella planoconvexa, gen. et comb. nova and Echinocoleum elegans (Oocystaceae, Trebouxiophyceae, Chlorophyta). - Fottea 10 (1): 75-82. 
Hauer, T. & Pažoutová, M. (2009): Epilitické sinice vybraných lokalit v Krkonoších. - Opera Corcontica 46: 57-66.
Škaloud, P., Pažoutová, M., Veselá, J. & Neustupa, J. (2008): Species composition of algae and cyanobacteria in biological soil crusts on natural substrata. Novitates Botanicae Universitatis Carolinae 19: 15-18.