Lenka Štenclová

Lenka Štenclová - foto

Narozen(a): 
1988
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU, místnost 103
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 304
E-mail: leeentilka_at_seznam.cz

Střední škola: 
1999-2007 Gymnázium Teplice
Bakalářské studium: 

2008 - 2011 Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Fylogeneze v rámci čeledi Oocystaceae. Školitel: Marie Pažoutová
Cíle práce: zkoumat fylogenetickou pozici výbraných zástupců Oocystaceae, na základě molekulárních dat zhodnotit tradiční  morfologická kriteria

Magisterské studium: 

2011 -2014: Přírodovědecká fakulta JU

Magisterská práce: Taxonomická revize čeledi Oocystaceae. Školitel: Jan Kaštovský, školitel specialista: Marie Pažoutová
Cíle práce: studium morfologie a životních cyklů (optická mikroskopie), ultrastruktury (TEM) a molekulárních markerů vybraných kmenů taxonomicky komplikované  čeledi Oocystaceae.

Doktorské studium: 

2014 - dosud, Přírodovědecká fakulta JU
Název práce: Systematika a ekologie zelených řas třid Chlorophyceae a Trebouxiophyceae. Školitel Jan Kaštovský
cíle práce: Navázat na magisterskou práci a dokončit komplikované taxonomické otázky soustředěné zejména do obalsti bývalé čeledě Oocystaceae
 

Obory vědeckého zájmu: 
  • Oocystis a jí podobné zelené potvory

 

Vědečtí zaměstnavatelé: 

Ústav Půdní biologie AV ČR
Hydrobiologický ústav AV ČR
 

Publikace: 

Kaštovský, J. Veselá, J., Bohunická, M., Fučíková, K., Štenclová, L. & Brewer-Carías, Ch. (2016): New and unusual species of cyanobacteria, diatoms and green algae, with a description of a new genus Ekerewekia gen. nov. (Chlorophyta) from the table mountain Churí-tepui, Chimantá Massif (Venezuela). Phytotaxa 247 (3): 153-180. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.247.3.1