Mgr. Kateřina Delawská, DiS

Katerina Delawska

Narozen(a): 
1988 v Plzni
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 304
E-mail: delawska_at_centrum.cz

Střední škola: 
2004 – 2007 Gymnázium Plasy
Vysoká škola: 

2007– 2010 VOŠ zdravotnická v Plzni

Bakalářské studium: 

2010 - 2014 Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Floristika a ekologie sinic a řas v oligotrofních a mezotrofních stojatých vodách okolí Nové Bystřice.

Školitel: RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.
Cíle práce:  Algologický floristicko-ekologický průzkum dosud málo prozkoumaného území.

 

Magisterské studium: 

2014 - 2016 Přírodovědecká fakulta JU

Diplomová práce: Toxikologický potenciál bentických nostokálních sinic.

Školitel: RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.,

Konzultant mimo univerzitu: Mgr. Voráčová Kateřina, Ph.D.

Cíle práce:

• zjistit cytotoxickou aktivitu vybraných bentických kmenů rodu Anabaena
• stanovit přítomnost známých toxinů (microcystin-LR, anatoxin-a, nodularin, cylindrospermopsin) v biomase těchto sinic
• u cytotoxických extraktů se pokusit určit látku zodpovědnou za biologický efekt
• identifikovat potenciální induktory apoptózy (potenciální protirakovinné látky) pomocí časosběrné mikroskopie pro budoucí testování
• zhodnotit stávající metodiku stanovení cytotoxicity pomocí MTT a to zejména porovnáním různých časů expozice a možné kombinace různých přístupů (MTT test, časosběrná mikroskopie, počítání buněk)


 

Doktorské studium: 

2016 - trvá Přírodovědecká fakulta JU

Téma disertační práce: Studium protirakovinných efektů sinicových sekundárních metabolitů za pomocí potkaních epiteliálních jaterních buněk WB transformovaných onkogenem Ras

Školitel: RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.,

cíle práce: aplikovat různé sekundární metabolity různých sinic na rakovinné buňky a zjistit potenciální farmakologicky slibné sloučeniny

 

Vědečtí zaměstnavatelé: 

Mikrobiologický ústav AV ČR, Opatovický mlýn, Třeboň

Publikace: 

Urajova, P ; Hajek, J ; Wahlsten, M ; Jokela, J ; Galica, T ; Fewer, DP ; Kust, A ; Zapomelova-Kozlikova, E ; Delawska, K ; Sivonen, K  Kopecky, J ; Hrouzek, P (2016): A liquid chromatography-mass spectrometric method for the detection of cyclic beta-amino fatty acid lipopeptides. Journal of Chromatography A 1438: 76-83  DOI: 10.1016/j.chroma.2016.02.013