Mgr. Josef Juráň, Ph.D.

Follow me on ResearchGate

Narozen(a): 
1986 v Písku
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU, místnost 203
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 320
E-mail: juran.josef_at_seznam.cz

Střední škola: 
2002 – 2006 Gymnázium Soběslav
Bakalářské studium: 

2006 - 2007 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání)

po roce studia tohoto směru zjistil, že to není to pravé a změnil školu i obor

2007 - 2010 Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Krásnoočka České republiky se zřetelem na oblast jižních Čech a Šumavy (PDF). 

Školitel: Jan Kaštovský

Cíle práce: 

- z prodromů, věnujících se řasám České republiky sestavit seznam fotosyntetických krásnooček řádu Euglenales nalezených v České republice a srovnat s nálezy z blízkých států, pokud taková data existují, tj. ze Slovenska, Polska, Slovinska, Rumunska a Ukrajiny;
- zrevidovat názvosloví podle moderních poznatků;
- literární rešerše dosavadních prací, týkajících se fotosyntetizujících krásnooček z řádu Euglenales z oblasti jižních Čech a Šumavy, vytvoření seznamu nálezů z této oblasti;
- na vybraných lokalitách v jižních Čechách a na Šumavě zahájit průzkum zaměřený na fotosyntetická krásnoočka z řádu Euglenales;
-  naučit se determinovat fotosyntetická krásnoočka.

Magisterské studium: 

2010 - 2013  Přírodovědecká fakulta JU

Magisterská práce: Pilotní studie k problematice výskytu Euglenophyta v České republice (PDF)
Školitel: Jan Kaštovský

Cíle práce:
- vytvořit detailní seznam předchozích, v literatuře uváděných, údajů o výskytu krásnooček na našem území;
- provést vlastní floristický průzkum v oblastech, odkud nepochází žádné údaje nebo jen málo údajů anebo se jedná o údaje staré;
- sestavit zrevidovaný seznam krásnooček České republiky, připravit podklady pro tvorbu červeného seznamu.

Doktorské studium: 

2013 - 2019 Přírodovědecká fakulta JU

Disertační práce: Floristic-taxonomic study of the Euglenophytes. Implications for their ecology, distribution and practical protection
Školitel: Jan Kaštovský

 

 

Obory vědeckého zájmu: 
 • Krásnoočka (Euglenophyta)
  • floristika a ekologie fotosyntetických krásnooček
  • taxonomie řádu Euglenales
  • bezbarvá a okrajově také parazitická krásnoočka 
 • Biogeografie protist a řas, především krásnooček
 • Kultivace sinic a řas  
 • Planktonní bičíkovci oligo- a mezotrofních habitatů
 • Popularizace algologie, výuka
  • specializované kurzy: Algologické kultivační techniky, Biogeografie protistních organismů
  • vedení studentů - NABÍDKA DIPLOMKY

 

Vědečtí zaměstnavatelé: 

 • 2012 - 2014: Katedra botaniky, PřF JU, České Budějovice, grant AMVIS/KONTAKT "Diverzita sinic tropických a subtropických biomů", technik
 • 2013 - 2014: Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, grant GA ČR "Telomeres and genome stability in lower plants", technik
 • 2013 - 2014: Botanický ústav AV ČR, Úsek ekologie rostlin - Centrum pro algologii, Třeboň, technik
 • Katedra botaniky, PřF JU, České Budějovice
  • 2014 - : odborný pracovník  
  • 2015 - : grant GA ČR "Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů", technik (izolace a kultivace, sbírka kmenů)
 • Botanický ústav AV ČR, Vědecké pracoviště Třeboň
Mezinárodní spolupráce: 
 • duben 2014 - červenec 2014: pracovní stáž v rámci programu Erasmus: Zakład Fykologii, Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera, Krakov.
  • Spolupráce s prof. dr hab. Konradem Wołowskim, spolupráce na pojektech 
  • Navázání spolupráce s dr. Małgorzata Poniewozik (Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)

 

Konference: 

mezinárodní konference: 

 • 38th International Conference of the Polish Phycological Society, 4. až 7. června 2019, Kielce - Sandomirz, Polsko: Juráň, J., Rare? Endemic? Or just little-known? What do we know about Euglenophytes biogeography? Current state and future perspectives (přednáška)  
 • 37th International Conference of the Polish Phycological Society, 22. a 25. května 2018, Kraków-Dobczyce-Jałowcowa Góra, Polsko: Juráň, J. & Kaštovský, J.  Do we need a Red List of microalgae? A way to compile the Red List of microscopic algae of the Czech Republic: the Euglenophyta model (přednáška)
 • 36th Annual Meeting of the European Culture Collections' Organisation (ECCO 2017), 13. až 15. září, Brno: Juráň J., Culture Collection of Autotrophic Organisms (CCALA) - past, present and future (poster, s afiliací k Botanickému ústavu AV ČR)
 • 36th International Conference of the Polish Phycological Society, 24. až 27. května 2017, Lublin - Kazimierz Dolny, Polsko: Juráň, J., What do you we know about Euglenophytes biogeography and how to find more? (poster)
 • 46th Jirovec's Protozoological Days of Czech Society for Parasitology (ČPS), 2. až 6. května 2016, Bítov: Juráň, J. & Kaštovský J., Do We Need to Protect Microalgae and Protists at All? (poster)
 • 34th International Conference of the Polish Phycological Society, 18. až 21. května 2015, Rzeszów–Polańczyk, Polsko: Juráň J., Do we need a redlist of algae? A way to compile of the red list of algae and cyanobacteria of the Czech republic - Euglenophyta model (poster)
 • 34th International Conference of the Polish Phycological Society, 18. až 21. května 2015, Rzeszów–Polańczyk, Polsko: Juráň J., Culture Collection of Autotrophic Organisms (CCALA) - past, present and future (poster, s afiliací k Botanickému ústavu AV ČR)

 lokální konference:

 • 57. pracovní konference České algologické společnosti, 19. - 21. září 2016, Praha: Juráň, J. & Kaštovský, J., Potřebujeme chránit řasy a jak to udělat? (přednáška)
 • 56. pracovní konference České algologické společnosti, 21. - 24. září 2015, České Budějovice: Juráň, J., Do we need to protect algae (poster)
 • 54. pracovní konference České alogologické společnosti, 16.- 18. září 2013, Třeboň: Juráň, J., Kolik máme krásnooček? Více než pět let hledání správných čísel (přednáška)

 

Publikace: 

články: 

 • Saha, S., Esposito, G. Urajová, P. Mareš, J., Ewe, D., Caso, A., Macho, M., Delawská, K., Kust, A., Hrouzek, P., Juráň, J., Costantino, V., & Saurav, K. Discovery of Unusual Cyanobacterial Tryptophan-Containing Anabaenopeptins by MS/MS-Based Molecular Networking. Molecules 2020, 25, 3786.
 • Juráň, J. & Kaštovský, J. (2019): The procedure of compiling the Red List of microscopic algae of the Czech Republic. Biodiversity and Conservation. 28(10): 2499-2529. DOI: https://doi.org/10.1007/s10531-019-01792-x
 • Poniewozik, M. & Juráň, J. (2018): Extremely high diversity of euglenophytes in a small pond in eastern Poland. Plant Ecology and Evolution 151 (1): 18–34. DOI: https://doi.org/10.5091/plecevo.2018.1308
 • Juráň, J. & Couté, A. (2018): African Trachelomonas saccasii found in a European mesotrophic pond (Czech Republic). Implication for euglenoid biogeography and recommendations for euglenoid flagship species. Phytotaxa 334(3): 201-214. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.334.3.1
 • Juráň, J. (2017): The checklist of photosynthetic euglenoids (order Euglenales) of the Czech Republic: ecology, taxonomy, distribution. Phytotaxa 317(1): 1 - 16. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.317.1.1
 • Wołowski, K. Poniewozik, M., Juráň, J. (2016): Morphological variability of loricae in Trachelomonas caudata complex (Euglenophyta). Cryptogamie Algologie 37(2): 97 - 108. DOI: https://doi.org/10.7872/crya/v37.iss2.2016.97
 • Juráň, J. (2016): Trachelomonas bituricensis var. lotharingia M.L. Poucques 1952, a morphologically interesting, rare euglenoid new to the algal flora of the Czech Republic. Phytokeys 61: 81-91. DOI: https://doi.org/10.3897/phytokeys.61.7408
 • Juráň, J., Hauer, T., Johansen, J.R. & Krienitz, L. (2015): Proposal to conserve the name Cyanospira G. Florenz. & al. (Cyanophyceae) against Cyanospira Chodat (Euglenophyceae). Taxon 64(4): 845-846.

popularizační články:

 • Juráň, J., Kaštovský, J. (2016): Nový pohled na systém řas a jak ho učit? Živa 6/2016: 299 - 301
 • Kaštovský, J., Juráň, J. (2016): Evoluce sinic a řas v moderním pojetí. Živa 6/2016: CXXXIII - CXXXVI
 • Juráň, J. (2015): Proč mít sbírku řas? Botanika 2015(2): 18 - 19.
 • Juráň, J. (2015): Jak lépe poznat svět sinic a řas. Botanika 2015(2): 20 - 21.

knihy:

 • Kaštovský, J., Hauer, T., Geriš, R., Chattová, B., Juráň, J., Lepšová-Skácelová, O., Pitelková, P., Pusztai, M., Škaloud, P., Šťastný, J., Čapková, K., Bohunická, M. & Mühlsteinová, R. (2018): Atlas sinic a řas ČR 1. powerprint, Praha, 384 s.
 • Kaštovský, J., Hauer, T., Geriš, R., Chattová, B., Juráň, J., Lepšová-Skácelová, O., Pitelková, P., Pusztai, M., Škaloud, P., Šťastný, J., Čapková, K., Bohunická, M. & Mühlsteinová, R. (2018): Atlas sinic a řas ČR 2. powerprint, Praha, 480 s.

recenze: 

 • Juráň, J. (2014): Lubomira Burchadt (ed.) 2014. Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research...- book review. Polish Botanical Journal 59(2): 292-294.
 • Juráň, J. (2014): Joanna Lenarczyk 2014. The algal genus Pediastrum Meyen (Chlorophyta) in Poland...- book review. Polish Botanical Journal 59(2): 294-295.