Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc.

Narozen: 1931 v BrněJiří Komárek - foto

Kontakt:

Botanický ústav AV ČR
Dukelská 135
Třeboň, 379 82
Tel.: 384 721 156
E-mail: komarek_at_butbn.cas.cz

a/nebo

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1, místnost 202
České Budějovice, 370 05
Tel.: 389 032 320

 

Vysoká škola:

1949 – 1951: Masarykova Universita Brno, Přírodovědecká Fakulta
1951 – 1953: RNDr., Univerista Karlova, Přírodovědecká Fakulta
1953 – 1956: CSc., Universita Karlova, Přírodovědecká Fakulta
1993 – habilitační řízení, Masarykova Universita Brno, Přírodovědecká Fakulta, obor botanika.
1997 – profesorské řízení, Jihočeská Universita, Biologická Fakulta, obor botanika

Obory vědeckého zájmu:
 • algologie (fykologie): cytologie, životní cykly, autekologie, taxonomie zelených řas a sinic.
 • hydrobiologie: ekologie řas, planktonologie, společenstva rybníků, extrémních biotopů, funkce řasových společenstev v přirozených i antropogenních biotopech.
Vědečtí zaměstnavatelé:
 • 1956 – 1960: ČSAV, Hydrobiologická laboratoř, Praha, vědecký pracovník, v letech 1959 – 1960 zástupce ředitele.
 • 1961 – 1971: ČSAV, Mikrobiologický ústav, Laboratoř experimentální algologie, Třeboň: vědecký pracovník, v letech 1963-1966 vedoucí laboratoře, v letech 1966 – 1970 vedoucí vědeckého programu.
 • 1971 – 1990: ČSAV, Botanický ústav, Hydrobotanické oddělení Třeboň: vědecký pracovník, v letech 1985 až 1991 vedoucí algologické skupiny.
 • 1991 – : Biologická Fakulta, Jihočeská Universita, České Budějovice, docent/profesor algologie (fykologie) (80%), v letech 1991 až 1998 vedoucí katedry botaniky.
 • 1991 – : AV ČR, Botanický ústav, Algologické oddělení, vědecký pracovník (20%)

 

Mezinárodní spolupráce:
 • 1988 – 1993: hostující profesor na universitách v Japonsku, Kanadě a Mexiku.
 • 1996 : přednášky na universitě Sao Carlos a Bot. Institute of Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brazílie.
 • 2001 : přednášky na Central Queensland University, Rockhampton, Australia.
 • 1961 – 1971: člen Internat. Nomenclat. Committee IAPT (International Association for Plant Taxonomy)
 • 1967 – 1972, 1989 – : člen redakční rady Algological Studies
 • 1976 – : člen vědecké rady IAC (International Association for Cyanophyte Research)
 • 1982 – : člen Internat. Phycological Society
 • 1982 – : člen Subcommittee of Algae of the Internat. Nomenclat. Committee IAPT
 • 1982 – : člen Nomenclat. Committee for Phototrophic Bacteria IUBS
 • 1988: vědecká expedice na Svalbard
 • 1989: vědecká expedice na Jižní Shetlandy
 • 1995/1996: vědecká expedice na Jižní Shetlandy (polská polární stanice “Henryk Arctowski”)
 • 1990 – 1997: vyžádané přednášky na universitách v Oslo, Curychu, Padově, Poznani, Berlíně, Bernu, Magdeburgu a Buenos Aires
 • 1998: vyžádané přednášky na symposiích v Gárdony (Maďarsko), Lammi (Finsko), Christchurch (Nový Zealand) a Beaufortu (USA).
 • 1999: vyžádané přednášky na IAP symposium – Delta Marsh a ELA-district, (Canada), a HELCOM-workshop, Abisko, Sweden .
 • 2000: vědecká stáž v Brazilii (Sao Paulo, Sao Carlos); vyžádané přednášky : Hiddensee, Německo; Polish Phycol. Society, Tlen, Polsko; Instituto Superiore di Sanita Rome, Italie.
 • 2002: vyžádané přednášky na 4 mezinárodních kurzech a 2 vyžádané přednášky na mezinárodních konferencích (Madrid, Španělsko; Palermo, Itálie).
 • aktivní účast asi na 50 mezinárodních konferencích a kongresech, organizace 2 mezinárodních konferencí
Publikace:

 

KOPALOVÁ K., VESELÁ J., ELSTER J., NEDBALOVÁ L.,KOMÁREK J. & VAN DE VIJVER B. (2012):  Diatom communities in seepages and streams on James Ross Island. – Plant Ecology and Evolution 145 (2): 1-19.

CHATCHAWAN T., KOMÁREK J., STRUNECKÝ O., ŠMARDA J. & PEERAPORNPISAL  Y. (2012): Oxynema, a new genus separated from the genus Phormidium (Cyanophyta)– Cryptogamie Algologie 33(1): 41-59.

ENGENE N., ROTTACKER E.C., KAŠTOVSKÝ J., BYRUM T., CHOI H., ELLISMAN M.H., KOMÁREK J. & GERWICK W.H. (2012): Moorea producta gen. nov., sp. nov. and Moorea bouillonii comb. nov., tropical marine cyanobacteria rich in bioactive secondary metabolites. – IJSEM 62 (DOI: 10.1099/ijs.0.033761-0)

KOMÁREK J., NEDBALOVÁ L. & HAUER T. (2012): Phylogenetic position and taxonomy of three heterocytous cyanobacteria dominating the littoral of deglaciated lakes, James Ross Island, Antarctica. – Polar biology, DOI 10.1007/s00300-011-1123-x

KOMÁREK J.& MAREŠ J.: An update to modern taxonomy (2011) of freshwater planktic heterocytous cyanobacteria - Hydrobiologia DOI 10.1007/s10750-012-1027-y

TATON A., WILMOTTE A., ŠMARDA J., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2011): Plectolyngbya hodgsonii: a novel filamentous cyanobacterium from Antarctic lakes.  – Polar Biology 34: 181-191.  (DOI: 10.1007/s00300-010-0868-y)

KOVÁČIK, L., JEZBEROVÁ, J., KOMÁRKOVÁ J., KOPECKÝ J. AND KOMÁREK J. (2011): Ecological characteristics and taxonomic classification of stable pigment-types isolated from a cyanobacterial population of the genus Chroococcus. – Preslia 83: 145–166.

SANT’ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P., FIORE M.F., LORENZI A.S., KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2011): Subgeneric diversity of Brasilonema (Cyanobacteria, Scytonemataceae). – Rev. Brasil Bot. 34(1): 51-62.

KOMÁREK J. (2011) : Introduction to the 18th IAC Symposium in České Budějovice 2010, Czech Republic. Some current problems of modern cyanobacterial taxonomy. – Fottea 11(1): 1-7.

SANT´ANNA C.L., GAMA–JR. W.A. , AZEVEDO M.T.P. & KOMÁREK J. (2011):  New morphospecies of Chamaesiphon (Cyanobacteria) from Atlantic rainforest, Brazil. – Fottea 11(1): 25-30.

STRUNECKÝ O., ESTER J. & KOMÁREK J. (2011): Taxonomic revision of the freshwater cyanobacterium „Phormidium“ murrayi = Wilmottia murrayi. – Fottea 11(1): 57-71.

CHATCHAWAN T., PEERAPORNPISAL Y. & KOMÁREK J. (2011) : Diversity of cyanobacteria in man–made solar saltern, Petchaburi  Province, Thailand  - a pilot study. – Fottea 11(1): 203-214.

KOVÁČIK L., JEZBEROVÁ J., KOMÁRKOVÁ J., KOPECKÝ J. & KOMÁREK J. (2011): Ecological characteristics and polyphasic taxonomic classification of stable pigment-types of the genus Chroococcus (Cyanobacteria). – Preslia 83: 145-166

KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J. & JEZBEROVÁ J. (2011): Phylogenetic and taxonomic delimitation of the cyanobacterial genera Aphanothece Nägeli and Anathece (Komárek et Anagnostidis) comb. nova. – Europ. J. Phycol. 46(3): 315-326.

FORASTIER E.M., ZALOCAR Y & KOMÁREK J. (2011):  Distribution and morphological variation of Aphanizomenon platensis (Nostocales, Cyanobacteria) from Corrientes Province (Argentina). – Cryptogamie Algologie 32(3): 243-253.

REJMÁNKOVÁ E., KOMÁREK J., DIX M., KOMÁRKOVÁ J. & GIRON N. (2011):  Cyanobacterial blooms in lake Atitlan, Guatemala. –  Limnologica 41: 296-302.

OREN A. & KOMÁREK J. (2010): Nomenclature of the Cyanobacteria/Cyanophyta – current problems and proposed solutions. Notes based on a roundtable discussion held on 16 August 2010 during the 18th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, České Budĕjovice, Czech Republic. – Bulletin BISMiS 1(1): 25-33.

KOMÁREK J. (2010): Modern taxonomic revision of planktic nostocacean cyanobacteria – a short review of genera. – Hydrobiologia 639(1): 231-243.

KOMÁREK J. (2010): Recent changes (2008) in cyanobacterial taxonomy based on a combination of molecular background with phenotype and ecological consequences (genus and species concept). – Hydrobiologia 639(1): 245-259.

KAŠTOVSKÝ, J., HAUER T., MAREŠ J., KRAUTOVÁ M., BEŠTA T., KOMÁREK J., DESORTOVÁ B., HETEŠA J., HINDÁKOVÁ A., HOUK V., JANEČEK E., KOPP R., MARVAN P., PUMANN P., SKÁCELOVÁ O. & ZAPOMĚLOVÁ E. (2010):  A review of the alien and expansive species of freshwater cyanobacteria and algae in the Czech Republic. – Biological Invasions 12: 3599-3625, DOI: 10.1007/s10530-010-9754-3, 27 pp.

KOMÁREK O. & KOMÁREK J. (2010): Diversity and ecology of cyanobacterial microflora of the seepages habitat.  Comparison of King George Island, Shetland Islands, and James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. – In: Seckbach J. & Oren A. (ed.): Microbial Mats, Springer Verlag,  517-539 pp (ISSN 978-90-481-3798-5)

STRUNECKÝ O., ELSTER J. &  KOMÁREK J. (2010): Phylogenetic relationships between geographically separate Phormidium cyanobacteria: is there a link between north and south polar regions?  - Polar Biology  33: 1419-1428 (DOI: 10.1007/s00300-010-0834-8)

KOMÁREK J., ZAPOMĚLOVÁ E. & HINDÁK, F. (2010): Cronbergia gen. nov., a new cyanobacterial genus (Cyanophyta) with a special strategy of heterocyte formation.  – Cryptogamie, Algologie 31(3): 321-341.

CEPÁK, V. & KOMÁREK, J. (2010): Cytomorphology of six halotolerant coccoid cyanobacteria using DAPI fluorescent and transmission electron microscopy, compared with molecular data. - Fottea 10(2): 229–234.

SANT’ANNA C.L., AZEVEDO T.M.P., KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2010): Two form-genera of aerophytic heterocytous cyanobacteria from Brasilian rainy forest „Mata Atlântica”.  - Fottea 10(2): 217-228.

KAŠTOVSKÝ J., HAUER T., KOMÁREK J. & SKÁCELOVÁ O. (2010): The list of cyanobacterial species of the Czech Republic to the end of 2009. - Fottea 10(2): 235–249.

KOMÁREK J., HAUER T. & KAŠTOVSKÝ J. (Eds.) (2010): Book of Abstracts of 18th symposium of IAC,  111 pp. 

GONZÁLEZ-TORIL E., AMILS R. , DELMAS R.J., PETIT J.-R., KOMÁREK J., & ELSTER J. (2009): Bacterial diversity of autotrophic enriched cultures from remote, glacial Antarctic, Alpine and Andean aerosol, snow and soil samples. – Geobiosciences 6: 33-44.

WACKLIN P., HOFFMANN L. & KOMÁREK J. (2009): Nomenclatural validation of the genetically revised cyanobacterial genus Dolichospermum (Ralfs ex Bornet et Flahault) comb. Nova. – Fottea 9(1): 59-64.

TURICCHIA S., VENTURA S., KOMÁRKOVÁ J. & KOMÁREK J. (2009): Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of northern Belize. 2. Diversity of oscillatorialean genera. – Nova Hedwigia 89(1-2): 165-200.

KORELUSOVÁ J., KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2009): Heterogeneity of the cyanobacterial genus Synechocystis  and description of a new genus Geminocystis. – J. Phycol. 45: 928-937.

KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J., VENTURA S., TURICCHIA S. & ŠMARDA J. (2009): The cyanobacterial genus Phormidesmis. - Algological Studies 129: 41-59.

CAISOVÁ L., KOMÁREK J., ELSTER J. & NEDBALOVÁ L. (2009): Two freshwater filamentous, branched green algae, newly discovered in Antarctica. – In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds.), Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Brno, October 22-23rd 2009, p. 14-22.

KOMÁREK J. & KOMÁREK O. (2009): Specificity of cyanobacterial microflora in Antarctica. - In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds.), Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Brno October 22-23rd 2009, p. 23-28.

NEDBALOVÁ L., ELSTER J., KOMÁREK J. & NÝVLT D. (2009): Lake ecosystems of James Ross Island: short characteristics. - In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds.), Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Brno October 22-23rd 2009, p. 33-34.

ELSTER J., NEDBALOVÁ L., KOMÁREK J. & VODRÁŽKA R. (2009): Biogenic calcite structures in Green Lake, James Ross Island, Antarctica. - In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds.), Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Brno October 22-23rd 2009, p.38-40.

OREN A., KOMÁREK J. & HOFFMANN L. (2009): Nomenclature of the Cyanophyta/Cyanoprokaryotes – what has happened since IAC Luxembourg? – Algolog. Stud. 130: 17-26.

ADDICO G.N.D., HARDEGE J.D., KOMÁREK J. & DEGRAFT-JOHNSON K.A.A. (2009):  Cyanobacterial diversty and biomass in relation to nutrients regime of four freshwater reservoirs sourced for the production of drinking water in Ghana. - Algolog. Stud. 130: 81-108.

KOMÁREK J. & ELSTER J. (2008): Ecological background of cyanobacterial assemblages of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. – Polish Polar Research 29(1): 17-32.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2008): Výskyt a šíření planktoních sinic v ČR. – Cyanobacterie 2008, invazní sinice, nové cyanotoxiny a trendy v technologiích. Sborník z konference 2-3.4. 2008, Brno, p. 13-17.

GONZÁLEZ-TORIL E., AMILS R. , DELMAS R.J., PETIT J.-R., KOMÁREK J., & ELSTER J. (2008): Diversity of bacteria producing pigmented colonies in aerosol, snow and soil samples from remote glacial areas (Antarctica, Alps and Andes). – Geobioscience Discussions 5: 1607-1630.

KOMÁREK J., ELSTER J. & KOMÁREK O. (2008): Diversity of the cyanobacterial microflora of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. – Polar Biology 31: 853-865.

KOMÁREK J. & ZAPOMĚLOVÁ E. (2008): Planktic morphospecies of the cyanobacterial genus Anabaena = subg. Dolichospermum – 2. part: straight types. - Fottea (Olomouc) 8(1): 1-14.

KOMÁREK J. (2008): The cyanobacterial genus Macrospermum. - Fottea (Olomouc) 8(1): 79-86.

MARGHERI M.C., VENTURA S., KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2008): The taxonomic validation of the cyanobacterial genus Halothece. – Phycologia 47(5): 477–486.

MAREŠ J., KAŠTOVSKÝ J., MCGREGOR G. & KOMÁREK J. (2008): The little known pseudofilamentous cyanobacterium Wolskyella (Synechococcales). – Nova Hedwigia 87(1-2): 221-230.

KOMÁREK J. & HAUER T. (2008): CyanoDB.cz - On-line database of cyanobacterial genera. - Word-wide electronic publication, Univ. of South Bohemia & Inst. of Botany AS CR, http://www.cyanodb.cz

KOMÁREK O., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2008): High light and low temperature adaptations of freshwater autrtrophic organism in maritime deglaciated Antarctic. – Abstr. Volume, SCAR/IASC IP4, St. Petersburg, p. 202. (Abstrakt)

KOMÁREK O., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2008): Periphyton ecology of two meltwater streams in James Ross Island, Coastal Antarctica. – Abstr. Volume, SCAR/IASC IP4, St. Petersburg, p. 211. (Abstrakt)

KOMÁREK O., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2008): Diversity of cyanobacterial microflora of the nothern deglaciated part of James Ross island, NW Weddell Sea, Antarctica. – Abstr. Volume, SCAR/IASC IP4, St. Petersburg, p. 211. (Abstrakt)

CAISOVÁ L., HUSÁK Š. & KOMÁREK J. (2008): Nitella mucronata (BR.) Miguel (Charophyta) in the Czech Republic. – Fottea 8(2): 105-107.

KOMÁREK J. (2008): Antarktické vegetační oázy 6. Sinice a řasy. – Živa 6: 260-264.

KOMÁREK J. (2008): Recent changes in cyanobacterial taxonomy based on combined molecular, phenotype and ecological consequences. – The Bat Sheva de Rotschild Seminar on Phytoplankton in the Physical Environment, 15th workshop IAP, Ramot – Israel, p. 37.

KOMÁREK J. (2008): Identification of nostocalean cyanobacteria revised by molecular method. – Ibid, p. 38.

KOMÁREK J. &  KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J. (2007):  Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of northern Belize. 1. Phenotypic diversity of coccoid morphotypes. – Nova Hedwigia 84(1-2): 65-111.

COMTE K., ŠABACKÁ M., CARRE-MLOUKA A., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2007): Relationships between the Arctic and the Antarctic cyanobacteria; three Phormidium-like strains evaluated by a polyphasic approach. – FEMS Microbiol. Ecol. 59(2): 366-376.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J. (2007): Several rare freshwater planktic cyanobacteria (Cyanoprokaryotes) from reservoirs in South America. – Hoehnea 34(1): 49-58.

SANT‘ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P., BRANCO L.H.Z. & KOMÁREK J. (2007): New aerophytic morphospecies of Nostoc (Cyanobacteria) from Sao Paulo State, Brazil. – Hoehnea 34(1): 95-101.

PLINSKI M. & KOMÁREK J. (2007): Sinice – Cyanobakterie (Cyanoprokaryota). – In: PLINSKI M.  Flora Zatoki Gdanskiej i wod przyleglych (Baltyk Poludniowy) 1, Wydaw. Uniw. Gdanskiego, Gdaňsk, 172 pp.

KOMÁREK J. & ZAPOMĚLOVÁ E. (2007):  Planktic morphospecies of the cyanobacterial genus Anabaena = subg. Dolichospermum – 1. part: coiled types.  – Fottea (Czech Phycology), Olomouc 7(1): 1-31.

FIORE M.F., KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J., SANT‘ANNA  C.L., AZEVEDO M.T.P., LORENZI A.S. & AGUIAR R. (2007): Phylogenetic evaluation of Brasilonema species. – In:  Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, p.29. (Abstract)

KOMÁREK J. & HAUER T. (2007): The on-line databaze of cyanobacteria genera Cyanodb.cz (www.cyanodb.cz) – state in 2007. - In:  Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, p.43. (Abstract)

KOMÁREK J. (2007): Heterogeneity of heterocytous cyanobacterial genera. - In:  Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, p.44. (Abstract)

KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J. & JEZBEROVÁ J. (2007): The genus Aphanothece – combined molecular and cytological taxonomic evaluation. - In:  Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, p.45. (Abstract)

KORELUSOVÁ J., KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2007): Diversity of cyanobacterial genus Synechocystis Sauvageau. - In:  Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, p.47. (Abstract)

FIORE M.F., SANT’ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P., KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J., SULEK J. & LORENZI A.S. (2007): The cyanobacterial genus Brasilonema – molecular and phenotype evaluation. – J. Phycol. 43(4): 789-798.

KOMÁREK J. (2007):  Phenotype diversity of the cyanobacterial genus Leptolyngbya in maritime Antarctica. – Polish Polar Reseaarch 28(3): 211-231.

KOMÁREK J. & NEDBALOVÁ L. (2007): Green cryosestic algae. – In: SECKBACH  J. (ed.) Algae and Cyanobacteria in Extreme Environments, p. 321-342.

KOMÁREK J. (2007): Letter to the editor. – Phycologia 46(5): 602-603.

KAŠTOVSKÝ J., HETEŠA J., KOMÁREK J., MARVAN P., 2006. Enteromorpha linza (Linnaeus) Agardh 1883. In: Mlíkovský, J. Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České Republiky, Praha ČSOP, pp. 16.

KAŠTOVSKÝ J., KOMÁREK J., ZAPOMĚLOVÁ E., 2006. Pediastrum simplex Meyen 1829. In: Mlíkovský J., Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České Republiky, Praha ČSOP, pp. 16 -17.

KOMÁREK J. (2007):  Book review:  Joosten A.M.T.: Flora of the blue-green algae of the Netherlands. I. The non-filamentous species of inland waters. KNNV Publishing Utrecht, The Netherlands, 2006, ISBN 978-90-5011-242-0, 239 pp., 79.50 euros. – Phycologia.

KOMÁREK J., TATON A., SULEK J., WILMOTTE A., KAŠTOVSKÁ K. & ELSTER J. (2006): Ultrastructure and taxonomic possition of two species of the cyanobacterial genus Schizothrix. – Cryptogamie/Algologie 27(1): 53-62.

KOMÁREK J. (2006): The modern clasiffication of cyanoprokaryotes (cyanobacteria). – Oceanolog. Hydrobiol. Studies (Gdansk) 34, Suppl. 3: 5-17.

KOMÁREK J. (2006): Planktothrix a Aphanizomenon – příklad tradičních cyanobakteriálních rodů s rozdílnou genotypovou diverzitou. – In:  Sborník konference Cyanobakterie 2006, Brno, 24.-25. 5. 2006.

ADDICO G., HARDEGE J.,  KOMÁREK J., BABICA P. & DE GRAFT-JOHNSON K.A.A. (2006): Cyanobacteria species identified in the Weija and Kpong reservoirs, Ghana, and their implications for drinking water quality with respect to microcystin. – African J. Mar. Sci. 28(2): 451-456.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J.(2006): Diversity of Aphanizomenon-like cyanobacteria. – Czech Phycol. 6: 1-32.

BRANCO L., KOMÁREK J., AZEVEDO M.T.P., SANT‘ANNA C.L. & WATANABE M. (2006): The genus Cyanoarbor Wang, and its occurrence in Brazil. – Nova Hedwigia 82(3-4): 365-380.

JANKOVSKÁ V. & KOMÁREK J. (2006): Pediastrum and some other algae in pollen slides. – Palyno-Bulletin 2(1-4): 33. (Abstract.)

KOMÁREK J. & JOOSTEN T. (2006): Cyanophytes determination course. – RIZA Lelystad, 2006, CD.

WILLAME R., BOUTTE C., GRUBISIC S., WILMOTTE A., KOMÁREK J. & HOFFMANN L.  (2006): Morphological and molecular characterisation of planktonic cyanobacteria from Belgium and Luxembourg. -  J. Phycol. 42: 1312-13332.

BRANCO L.H.Z., AZEVEDO M.T.P., SANT‘ANNA C.L. & KOMÁREK J. (2006): New morphospecies of Symplocastrum (Phormidiaceae, Oscillatoriales) from aerophytic habitats in Brazil. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 121: 23-33.

KOMÁREK J. (2006): Cyanobacterial taxonomy: current problems and prospects for the integration of traditional and molecular approaches. – Algae 21(4): 349-375.

KOMÁREK J. (2005): Studies on the Cyanophytes (Cyanobacteria, Cyanoprokaryota) of Cuba: (11) Freshwater Anabaena species. Preslia 77: 11-234.

KOMÁREK J. (2005): Phenotype diversity of the heterocytous cyanoprokaryotic genus Anabaenopsis. Czech Phycology, Olomouc, 5: 1-35.

KOMÁREK J. & ANAGNOSTIDIS K. (2005): Cyanoprokaryota -2. Teil/ 2nd Part: Oscillatoriales. – In: BÜDEL B., KRIENITZ L., GÄRTNER G. & SCHAGERL M. (eds), Süsswasserflora von Mitteleuropa 19/2, Elsevier/Spektrum, Heidelberg, 759 pp.

ŠEJNOHOVÁ L., KOMÁREK J., ZAPOMĚLOVÁ E., PUMAN P., MARŠÁLEK B. & BABICA P. (2005): Interaktivní klíč k určování sinic vodních květů. Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, CD.

KOMÁREK J. & GOLUBIĆ S. (2005): Proposal for unified nomenclatural rules for Cyanobacteria vs. Cyanophytes:  Cyano-Guide .   In: Hoffmann L. (ed.), Nomenclature of Cyanophyta/Cyanobacteria: roundtable on the unification of the nomenclature under the Botanical and Bacteriological Codes. Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 117 (Cyanobacterial Research 6): 17-18.

RAJANIEMI P., KOMÁREK J., HROUZEK P., WILLAME R., KAŠTOVSKÁ K., HOFFMANN L. & SIVONEN K. (2005): Taxonomic consequences from the combined molecular and phenotype evaluation of selected Anabaena and Aphanizomenon strains. Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 117 (Cyanobacterial Research 6): 371-391.

RAJANIEMI P., HROUZEK P., KAŠTOVSKÁ K. , WILLAME R., RANTALA A., HOFFMANN L., KOMÁREK J. & SIVONEN K. (2005):Phylogenetic and morphological evaluation of the genera Anabaena, Aphanizomenon, Trichormus and Nostoc (Nostocales, Cyanobacteria). Internat. J. Syst. Ecol. Microbiol. 55: 11-26.

HOFFMANN L., KOMÁREK J. & KAŠTOVSKÝ J.(2005): System of cyanoprokaryotes (cyanobacteria) state in 2004. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 117 (Cyanobacterial Research 6): 95-115.

KOMÁREK J., VENTURA S., TURICCHIA S., KOMÁRKOVÁ J., MASCALCHI C. & SOLDATI E. (2005): Cyanobacterial diversity in alkaline marshes of northern Belize (Central America). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 117(Cyanobacterial Research 6): 251-264.

HROUZEK P., VENTURA S., LUKEŠOVÁ A., MUGNAI M.A., TURICCHIA S. & KOMÁREK J.(2005): Diversity of soil Nostoc strains: phylogenetic and morphological variability. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 117(Cyanobacterial Research 6): 117: 251-264.

KOMÁREK J. (2005): The modern classification of cyanobacteria. In: Toxic Cyanobacteria Problem of the future, XXIV Internat. Symp. Phycol. Section Polish Bot. Soc., Krynica Morska, p. 42 (Abstract)

KOMÁREK J. (2005): Specificities of cyanobacterial communities in tropical habitats.  In: Quintana A.M. & Onis E.S. (eds), TSC/05 Workshop, Program and Abstracts Book, Gran Canaria, p. 25 (Abstract)

KOMÁREK J. & HAUER T.(2005): The on-line database of cyanobacterial genera. – In: Quintana A.M. & Onis E.S. (eds), TSC/05 Workshop, Program and Abstracts Book, Gran Canaria, p. 26 (Abstract).

KOMÁRKOVÁ J., KOMÁREK J. & REJMÁNKOVÁ E. (2005): Cyanobacterial mats, endangered assemblages from alkaline marshes. – In: Quintana A.M. & Onis E.S. (eds), TSC/05 Workshop, Program and Abstracts Book, Gran Canaria, p. 27 (Abstract).

KOMÁREK J., KOMÁRKOVÁ J., VENTURA S. & TURICCHIA S. (2005): Comparison of phenotype and molecular diversity of cyanobacteria from alkaline marshes in Belize (Central America). In: KAWAI H. (ed.), 8th Internat. Phycol. Congress, Abstracts of Papers, Phycologia 44(4): 55-56 (Abstract).

CEPÁK V. & KOMÁREK J. (2005): Cytomorphology of 6 halotolerant coccoid cyanobacteria compared with molecular data. – In: KAWAI H. (ed.), 8th Internat. Phycol. Congress, Abstracts of Papers, Phycologia 44(4): 17 (Abstract)

KOMÁREK J. (2005): Current problems of polyphasic evalaution of cyanobacterial diversity.   In: MATTHIJS H.C.P. (ed.), 6th EWBC Book of Abstracts, Gdaňsk, p. 30 (Abstract).

REJMÁNKOVÁ E., KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2004): Cyanobacteria a neglected component of biodiversity: patterns of species diversity in inland marshes of northern Belize (Central America). Diversity and Distributions 10: 189-199.

SANT’ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P., SENNA P.A.C., KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2004): Planktic Cyanobacteria from Sao Paulo State, Brazil: Chroococcales. – Revista Brasil. Bot. 27(2): 213-227.

CRONBERG G. & KOMÁREK J. (2004): Some nostocalean cyanoprokaryotes from lentic habitats of Eastern and Southern Africa . – Nova Hedwigia 78 (1-2): 71-106.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2004): Taxonomic review of the cyanoprokaryotic genera Planktothrix and Planktothricoides. Czech Phycology 4: 1-18.

MATALONI G. & KOMÁREK J. (2004): Gloeocapsopsis aurea, a new subaerophytic cyanobacterium from maritime Antarctica. Polar Biol. 27(10): 623-628.

KOMÁREK J., CEPÁK V., KAŠTOVSKÝ J. & SULEK J. (2004): What are the cyanobacterial genera Cyanothece and Cyanobacterium? Contribution to the combined molecular and phenotype taxonomic evaluation of cyanobacterial diversity. Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. (Cyanobact. Res.5), 113: 1-36.

CESCHI-BERRINI C., DeAPPOLONIA F., VALLE L.D., KOMÁREK J. & ANDREOLI C.(2004): Morphological and molecular characterization of a thermophilic cyanobacterium (Oscillatoriales) from Euganean thermal springs (Padua, Italy). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. (Cyanobact. Res.5), 113: 73-85.

VIA-ORDORIKA L., FASTNER J:, KURMAYER R., HISBERGUES M., DITTMANN E., KOMÁREK J., ERHARD M. & CHORUS I. (2004): Distribution of microcystin-producing and non-microcystin producing Microcystis sp. in European freshwater bodies: detection of microcystins and microcystin genes in individual colonies. – Syst. Appl. Microbiol. 27: 592-602.

KOMÁREK J. (2003) : Coccoid and Colonial Cyanobacteria. – In: WEHR J.D. & SHEATH R.G. ed., Freshwater algae of North America, Academic Press, San Diego, pp. 59-116.

KOMÁREK J. (2003): Two Camptylonemopsis species (Cyanoprokaryotes) from  Mata Atlantica  in coastal Brazil. Preslia, Praha, 75: 223-232.

KOMÁREK J. (2003): Areas of distribution in Cyanobacteria; specificity of the cyanoprokaryotic microflora in the Mediterranean region. Bocconea 6(1): 341-354.

KOMÁREK J. (2003): Problem of the taxonomic category “species” in cyanobacteria. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies (Papers Cyanobact. Res. 4) 109: 281-297.

KOMÁREK J. (2003): Planktic oscillatorialean cyanoprokaryotes (short review according to combined phenotype and molecular aspects). Hydrobiologia 502: 367-382.

KOMÁREK J., KLING H. & KOMÁRKOVÁ J. (2003) : Filamentous Cyanobacteria. – In: WEHR J. & SHEATH R.G. ed., Freshwater algae of North America, Academic Press, San Diego, pp. 117-196.

HROUZEK P., ŠIMEK M. & KOMÁREK J. (2003): Nitrogenase activity (acetylene reduction activity) and diversity of six soil Nostoc strains. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies 108, Cyanob. Res. 3: 87-101.

KOMÁREK J.(2003): Whitton, B.A. (2002) Phylum Cyanophyta (Cyanobacteria). – In: John, D.M.; Whitton, B.A. & Brock, A.J. (eds): The Freshwater Algal Flora of the British Isles, p. 25-122; Cambridge Univ. Press. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 108, Cyanobact. Res 3: 123-125. (Review)

KOMÁREK J. & KOMÁREK O. (2003): Diversity of cyanobacteria in seepages of King George Island, maritime Antarctica. In: HUISKES A.H.L. & al. (ed.): Antarctic Biology in a Global Context, Backhuys Publishers, Leiden, Proceedings VIIIth SCAR Internat. Symp. 2001, Amsterdam: 244-250.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2003): Phenotype diversity of the cyanoprokaryotic genus Cylindrospermopsis (Nostocales); review 2002. Czech Phycology (Olomouc) 3: 1-30.

HINDÁK F., ŠMARDA J. & KOMÁREK J. (2003): Nodularia moravica spec. nova, a new benthic freshwater nostocalean species (Cyanophyta/Cyanobacteria/Cyanoprokaryota). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies (Papers on Cyanobact. Res. 4) 109: 241-253.

KOMÁREK J. & KAŠTOVSKÝ J. (2003): Adaptability in diversification processes of cyanobacteria; the example of Synechococcus bigranulatus. – Arch.  Hydrobiol./Algolog. Stud. (Papers of Cyanobacterial Research 4) 109: 299-304.

KOMÁREK J. & KAŠTOVSKÝ J. (2003): Coincidences of structural and  molecular characters in evolutionary lines of cyanobacteria. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies (Papers Cyanobact. Research 4) 109: 305-325.

MUGNAI M.A., TURICCHIA S., MARGHERI M.C., SILI C., GUGGER M., TEDIOLI G., KOMÁREK J. & VENTURA S. (2003): Characterization of the cyanobacterial biocoenosis of a freshwater reservoir in Italy. – Arch. Hydrobiol./Algolog Stud. (Papers of Cyanobacterial Research 4) 109: 403-419.

HERNÁNDEZ-MARINÉ M., KOMÁREK J. & LHOTSKÝ O. (eds) (2003): Cyanobacteria/ Cyanophyta. Morphology, Taxonomy, Ecology. – Proc. 15th Symp. Internat. Assoc. Cyanophyte Research (IAC), Barcelona (Spain) 2001.   Arch. Hydrobiol./ Algolog. Stud. 109 (Papers Cyanobact. Res. 4), 615 pp.

AZEVEDO M.T.P., SANT’ANNA C.L., SENNA P.A.C., KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2003): Contribution to the microflora of chroococcalean cyanoprokaryotes in Sao Paulo State, Southeast Brazil. – Hoehnea 30(3): 285-295.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J. (2002): Preparation of the World Cyanobacterial Database. – In: SHIMURA J., WILSON K.L. & GORDON D. eds., Proc. 2nd Internat. Workshop “Species 2000”, Res. Rep. NIES, Japan, 171: 64-69.

KOMÁREK J., KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J., SANT’ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P. & SENNA P.A.C. (2002): Two common Microcystis species (Chroococcales, Cyanobacteria) from tropical America, including M. panniformis sp. nov. – Cryptogamie/Algologie 23 (2): 159-177.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2002): Review of the European Microcystis-morphospecies (Cyanoprokaryotes) from nature. – Czech Phycology 2: 1-24.

KOMÁREK J. (2002): Vzpomínka na Hanuše Ettla, k 5-letému výročí jeho úmrtí. – Czech Phycology, Olomouc, 2: 163-165.

KOMÁREK J. (2002): Problems in cyanobacterial taxonomy; implication for most common toxin producing species – In: MELCHIORRE S., VIAGGIU E. & BRUNO M. ed., Rapporti ISTISAN (Istituto Superiore di Sanitá), Roma 2000, pp. 6-43.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J. (2002): Contribution to the knowledge of natural populations of planktic cyanoprokaryotes from central Mexico. – Preslia, Praha, 74: 207-233.

KOMÁREK J. (2002): Areas of distribution in Cyanobacteria; specificity of the cyanoprokaryotic microflora in the Mediterranean region. – Proccedings from the OPTIMA meeting, Palermo.

KOMÁREK J. (2001): Current problems in cyanobacterial taxonomy. – In: WITKOWSKI A. & KOWALSKI W. (eds)., 15. Treffen Deutschsprachiger Diatomologen, Lukecin, 22.-25.03.2001, p. 75-76. (Abstract)

KOMÁREK J. & JANKOVSKÁ V. (2001): Review of the Green Algal Genus Pediastrum ; Implication for Pollen-Analytical Research. – Bibliotheca phycologica 108: 127 pp.

KOMÁREK O. & KOMÁREK J. (2001): Two year phytobenthos investigation of Petrified Forest Creek at maritime Antarctic King George Island – preliminary study. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Geographia 25: 103-110.

KOMÁREK J. (2001): Review of the cyanoprokaryotic genus Romeria . – Czech Phycology 1: 5-19.

KOMÁREK J. & CRONBERG G. (2001): Some chroococcalean and oscillatorialean Cyanoprokaryotes from southern African lakes, ponds and pools. – Nova Hedwigia 73(1-2): 129-160.

KOMÁREK J. , AZEVEDO S.M.F.O., DOMINGOS P., KOMÁRKOVÁ J. & TICHÝ M. (2001): Background of the Caruaru tragedy; a case taxonomic study of toxic cyanobacteria. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies (Papers Cyanobact. Res. 2) 103: 9-29.

KOMÁREK J. & KOMÁREK O. (2001): Diversity of cyanobacteria in seepages of King George Island, maritime Antarctica. – VIII. SCAR Internat. Biol. Symp., Amsterdam, Programme and Abstracts, S5P27. (Abstract.)

KOMÁREK J. (2001): What is (might be/should be) “species” in cyanobacteria. – 15th IAC Symposium, Barcelona, p. 16. (Abstract.)

KOMÁREK J. (2001): The role of adaptability in diversification processes of Cyanobacteria; the model of Synechococcus bigranulatus . – 15th IAC Symposium, Barcelona, p. 17. (Abstract.)

KOMÁREK J. & KAŠTOVSKÝ J. (2001): Coincidences of structural and molecular characters in evolutionary lines in cyanobacteria. – 15th IAC Symposium, Barcelona, p.18. (Abstract.)

KOVÁČIK L., KOMÁREK J. & SULEK J. (2001): Stable pigment-types in cyanobacterial populations. – 15th IAC Symposium, Barcelona, p. 64. (Abstract.)

HINDÁK F., ŠMARDA J. & KOMÁREK J. (2001): A new benthic species of freshwater Nodularia . – 15th IAC Symposium, Barcelona, p. 59. (Abstract.)

KOMÁREK J. (2001): Areas of distribution in Cyanobacteria; specificity of the cyanoprokaryotic microflora in the Mediterranean region. – X. OPTIMA

Meeting, Abstracts – Resumes, Palermo, p. 82. (Abstract.)

KOMÁREK J . & ANAGNOSTIDIS K.(2001): Nomenclatural changes in cyanoprokaryotic order Oscillatoriales + Appendix. – Preslia, Praha, 73: 359-373 + Appendix 374-375.

KOMÁREK O. & KOMÁREK J. (2001): Contribution to the taxonomy and ecology of cryosestic algae in the summer season 1995-96 at King George Island, S. Shetland Islands. – Beih. Nova Hedwigia 123: 121-140.

VILLENEUVE V., VINCENT W.F. & KOMÁREK J. (2001): Structure and microhabitat characteristics of cyanobacterial mats in an extreme high Arctic environment: Ward Hunt Lake.- Beih. Nova Hedwigia 123: 199-223.

KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2001): Phototrophic microvegetation of thermal springs in Karlovy Vary, Czech Republic. – Beih. Nova Hedwigia 123: 107-120.

Publikace z let 1980 - 2000

Publikace z let 1951 - 1979