Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc.

Narozen: 1931 v BrněJiří Komárek - foto

Kontakt:

Botanický ústav AV ČR
Dukelská 135
Třeboň, 379 82
Tel.: 384 721 156
E-mail: komarek_at_butbn.cas.cz

a/nebo

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1, místnost 202
České Budějovice, 370 05
Tel.: 389 032 320

 

Vysoká škola:

1949 – 1951: Masarykova Universita Brno, Přírodovědecká Fakulta
1951 – 1953: RNDr., Univerista Karlova, Přírodovědecká Fakulta
1953 – 1956: CSc., Universita Karlova, Přírodovědecká Fakulta
1993 – habilitační řízení, Masarykova Universita Brno, Přírodovědecká Fakulta, obor botanika.
1997 – profesorské řízení, Jihočeská Universita, Biologická Fakulta, obor botanika

Obory vědeckého zájmu:
 • algologie (fykologie): cytologie, životní cykly, autekologie, taxonomie zelených řas a sinic.
 • hydrobiologie: ekologie řas, planktonologie, společenstva rybníků, extrémních biotopů, funkce řasových společenstev v přirozených i antropogenních biotopech.
Vědečtí zaměstnavatelé:
 • 1956 – 1960: ČSAV, Hydrobiologická laboratoř, Praha, vědecký pracovník, v letech 1959 – 1960 zástupce ředitele.
 • 1961 – 1971: ČSAV, Mikrobiologický ústav, Laboratoř experimentální algologie, Třeboň: vědecký pracovník, v letech 1963-1966 vedoucí laboratoře, v letech 1966 – 1970 vedoucí vědeckého programu.
 • 1971 – 1990: ČSAV, Botanický ústav, Hydrobotanické oddělení Třeboň: vědecký pracovník, v letech 1985 až 1991 vedoucí algologické skupiny.
 • 1991 – : Biologická Fakulta, Jihočeská Universita, České Budějovice, docent/profesor algologie (fykologie) (80%), v letech 1991 až 1998 vedoucí katedry botaniky.
 • 1991 – : AV ČR, Botanický ústav, Algologické oddělení, vědecký pracovník (20%)

 

Mezinárodní spolupráce:
 • 1988 – 1993: hostující profesor na universitách v Japonsku, Kanadě a Mexiku.
 • 1996 : přednášky na universitě Sao Carlos a Bot. Institute of Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brazílie.
 • 2001 : přednášky na Central Queensland University, Rockhampton, Australia.
 • 1961 – 1971: člen Internat. Nomenclat. Committee IAPT (International Association for Plant Taxonomy)
 • 1967 – 1972, 1989 – : člen redakční rady Algological Studies
 • 1976 – : člen vědecké rady IAC (International Association for Cyanophyte Research)
 • 1982 – : člen Internat. Phycological Society
 • 1982 – : člen Subcommittee of Algae of the Internat. Nomenclat. Committee IAPT
 • 1982 – : člen Nomenclat. Committee for Phototrophic Bacteria IUBS
 • 1988: vědecká expedice na Svalbard
 • 1989: vědecká expedice na Jižní Shetlandy
 • 1995/1996: vědecká expedice na Jižní Shetlandy (polská polární stanice “Henryk Arctowski”)
 • 1990 – 1997: vyžádané přednášky na universitách v Oslo, Curychu, Padově, Poznani, Berlíně, Bernu, Magdeburgu a Buenos Aires
 • 1998: vyžádané přednášky na symposiích v Gárdony (Maďarsko), Lammi (Finsko), Christchurch (Nový Zealand) a Beaufortu (USA).
 • 1999: vyžádané přednášky na IAP symposium – Delta Marsh a ELA-district, (Canada), a HELCOM-workshop, Abisko, Sweden .
 • 2000: vědecká stáž v Brazilii (Sao Paulo, Sao Carlos); vyžádané přednášky : Hiddensee, Německo; Polish Phycol. Society, Tlen, Polsko; Instituto Superiore di Sanita Rome, Italie.
 • 2002: vyžádané přednášky na 4 mezinárodních kurzech a 2 vyžádané přednášky na mezinárodních konferencích (Madrid, Španělsko; Palermo, Itálie).
 • aktivní účast asi na 50 mezinárodních konferencích a kongresech, organizace 2 mezinárodních konferencí
Publikace:

 

Komárek J. (2016): Review of the cyanobacterial genera implaying  planktic species after recent taxonomic revisions according to polyphasic methods: state as of 2014. – Hydrobiologia  764: 259–270.
 

Komárková J., Montoya H. & Komárek J. (2016): Cyanobacterial water-bloom of Limnoraphis robusta in the Lago Mayor of the Lake Titicaca. Can it develop? – Hydrobiologia 764: 249–258. 
 

Hentschke G.S.,  Johansen J.R., Pietrasiák N., Fiore M.F., Rigonato J.,  Sant’Anna C.L. &  Komárek J. (2016):  Phylogenetic placement of Dapisostemon gen. nov. and Streptostemon, two tropical heterocytous genera (Cyanobacteria). – Phytotaxa  245 (2): 129–143.
 

Elster J., Nedbalová L., Vodrážka R., Láska K., Haloda J. & Komárek J. (2016): Unusual biogenic calcite structures in two shallow lakes, James Ross Island, Antarctica. – Biogeosciences 13: 535-549.
 

Kozlíková-Zapomělová E., Chatchawan T., Kaštovský J. & Komárek J. (2016): Phylogenetic and taxonomic position of the genus Wollea (compared with Anabaena sensu stricto), and description of Wollea salina sp. nova (Cyanobacteria). – Fottea 16(1): 43-55.
 

Komárek J. (2016): A polyphasic approach for the taxonomy of cyanobacteria:  principles and applications. – European Journal of Phycology 51: 346-353.
 

Aguilera A., Komárek J. & Echenique R.O. (2016): Anabaenopsis morphospecies (Cyanobacteria, Nostocales) from Los Patos shallow lake (Province of Buenos Aires, Argentina).  – Phytotaxa 272(3): 173-183.
 

Komárek J., Hindák F. & Jezberová J. (2016): Review of the cyanobacterial genus Eucapsis. – Nova Hedwigia 103(3-4): 441-456.
 

Popović S., Subakov Simić G., Korać A., Golić I. & Komárek J. (2016):  Nephrococcus serbicus, a new coccoid cyanobacterial species from Božana Cave, Serbia. – Phytotaxa 289(2): 135-146.
 

Komárek J., Genuário D. B., Fiore M. F. & Elster J. (2015): Heterocytous cyanobacteria of the Ulu peninsula, James Ross Island, Antarctica. – Polar Biology 38: 475-492 (DOI 10.1007/s00300-014-1609-4)
 

Cantonati M., Komárek J. &  Montejano G.A. (2015): Cyanobacteria in ambient springs. – Biodiversity and Conservation  24: 865-888 (DOI 10.1007/s10531-015-0884-x)
 

Komárek J., Sirová D., Komárková J. & Rejmánková E. (2015): Structure and functions of cyanobacterial mats in wetlands of Belize. – In: Entry J.A., Gottlieb A.D., Jayachandran K. & Ogram A.  (Eds.), Microbiology of the Everglades Ecosystem 10, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, pp. 194-217 (color plates 481-483).
 

Komárek J. & Johansen J.R. (2015):  Coccoid cyanobacteria. – In: Wehr, J.D., Sheath R.G. & Kociolek J.P. (eds.), Freshwater Algae of North America, Elsevier London, Waltham, 75-133.
 

Komárek J. & Johansen J.R. (2015):  Filamenous cyanobacteria. – In: Wehr, J.D., Sheath R.G. & Kociolek J.P. (eds.), Freshwater Algae of North America, Elsevier London, Waltham, 135-235.
 

Komárek J. (2015): About endemism of cyanobacteria in freshwater habitats of maritime Antarctica. - Algological Studies 148:15–32.
 

Komárek J. & Hindák F. (2015):  The distribution of the genus Eucapsis (Cyanobacteria, Synechococcales) in the western Carpathians. – Limnologický spravodajca Bratislava  9(2): 29-35.
 

Komárek J. (2015): Co je polyfázický přístup v moderní taxonomii sinic. – Botanika 3(2): 6-7.
 

Bohunická M., Mareš J., Hrouzek P., Urajová P., Lukeš M., Šmarda J., Komárek J., Gaisina L.A. & Strunecký O. (2015): A combined morphological, ultrastructural, molecular, and biochemical study of the peculiar family Gomontiellaceae (Oscillatoriales) reveals a new cylindrospermopsin-producing clade of cyanobacteria. – Journal of Phycology 51: 1040-1054.
 

Komárek J. (2014): Modern classification of Cyanobacteria. - In : Sharma N.K. & al. (Eds.), Cyanobacteria - an economic perspective; Willey Blackwell, 21-39 pp.
 

Strunecký O., Komárek J. & Šmarda J. (2014): Kamptonema (Microcoleaceae, Cyanobacteria), a new genus derived from the polyphyletic Phormidium on the basis of combined molecular and cytomorphological markers. – Preslia 86: 193–207.
 

Komárek J. (2014): Aktuální změny ve složení „vodních květů“ sinic v našich vodách. – Vodní hospodářství 5: 7-9.
 

Cantonati M., Guella G., Komárek J. & Spitale D. (2014): Depth distribution of epilithic cyanobacteria and pigments in a mountain lake characterized by marked water-level fluctuations. – Freshwater Science 33(2): 537-547.
 

Cantonati M., Komárek J, Hernández-Mariné M. & Angeli N. (2014): New and poorly known coccoid species (Cyanoprokaryota) from the mid-depth and deep epilithon of a carbonate mountain lake. – Freshwater Science 33(2): 548-556.
 

Hentschke G.S. & Komárek J. (2014): Scytonema santannae, a new morphospecies of cyanobacteria from the Brazilian rainforest, southeastern Brazil. - Brasilian Journal of Botany 37(3): 293–298.
 

Simić S., Komárek J. & Đorđević N. (2014):  The confirmation of the genus Glaucospira (Cyanobacteria) and the occurrence of Glaucospira laxissima (G. S. WEST) comb. nova in Serbia. – Cryptogamie Algologie 35(3): 259-267.
 

Komárek J. (2014):  Phenotypic and ecological diversity of freshwater coccoid cyanobacteria from maritime Antarctica and Islands of NW Weddell Sea. II. – Czech Polar Reports 4(1): 17-39.
 

Komárek J., Kaštovský J., Mareš J. & Johansen J.R. (2014): Taxonomic classification of cyanoprokaryotes (cyanobacterial genera) 2014, using a polyphasic approach – Preslia 86: 295–335.
 

Montoya H., Komárková J. & Komárek J. (2014): Cyanobacterial species, potentially forming water-blooms in the Lake Titicaca (Peru). – Arnaldoa 21(2): 381-390.
 

Elster J., Komárek J. & Nedbalová L. (2013): Sinice a řasy. - In: Prošek P. & kol., Antarktida, Akademia Praha, p. 89-101.
 

Elster J., Komárek J. & Nedbalová L. (2013): Život v moři. Mořské řasy. - In: Prošek P. & kol., Antarktida, Akademia Praha, p. 132-135.
 

Elster J., Komárek J. & Nedbalová L. (2013): Biodiverzita sinic a řas. - In: Prošek P. & kol., Antarktida, Akademia Praha, p. 303-311.
 

Sant´Anna C.L., Kaštovský J., Hentschke G.S., & Komárek J. (2013): Phenotypic studies on terrestrial stigonematacean Cyanobacteria from the Atlantic Rainforest,  São Paulo State, Brazil. - Phytotaxa 89(1): 1-23.
 

Roldán M., Ramírez M., Del Campo C., Hernández-Mariné M. &  Komárek J. (2013): Chalicogloea cavernicola gen. nov., sp. nov. (Chroococcales, Cyanobacteria), from low-light aerophytic environments: combined molecular, phenotypic and ecological criteria. – IJSEM 63: 2326–2333.
 

Škaloud P., Nedbalová L.,  Elster J. & Komárek J. (2013): A curious occurrence of Hazenia broadyi spec. nova in Antarctica and the review of the genus Hazenia (Ulotrichales, Chlorophyceae). - Polar Biology 36(9): 1281-1291.
 

Mareš J., Hrouzek P., Kaňa R., Ventura S., Strunecký O. & Komárek J. (2013): The primitive thylakoid-less cyanobacterium Gloeobacter  is a common rock-dwelling organism. - PLOs One 8(6): e66323 (11 stran)
 

Komárek J.,  Sant´Anna C.L., Bohunická M., Mareš J.,  Hentschke G.S., Rigonato J.  &  Fiore M.F. (2013): Phenotype diversity and phylogeny of selected Scytonema-species (Cyanoprokaryota) from SE Brazil. – Fottea 13(2): 173-200.
 

Komárková J., Zapomělová E. &  Komárek J. (2013): Chakia (cyanobacteria), a new heterocytous genus from Belizean marshes identified on the basis of 16S rRNA gene. – Fottea 13(2): 227-233.
 

Mareš J., Komárek J., Compère P. & Oren A. (2013):  Validation of the generic name Gloeobacter Rippka et al. 1974, Cyanophyceae. – Cryptogamie/Algologie 34(3): 255-262.
 

Mareš J., Komárek J., Compère P. & Oren A. (2013):  Proposal to conserve the name Gloeobacter violaceus against Aphanothece caldariorum, Gloeothece coerulea, and Gloeothece linearis (Cyanophyceae). – Taxon 62(5): 1055.
 

Mareš J., Hauer T., Komárek J. & Compère P. (2013): Proposal to conserve the name Gloeothece (Cyanophyceae) with a conserved type. - Taxon  62(5): 1056.
 

Komárek J. &  Kovacik L. (2013): Schizotrichacean cyanobacteria from central Spitsbergen (Svalbard). - Polar Biology  36: 1811-1822 (DOI: 10.1007/s00300-013-1402-9).
 

Genuario D.G., Correa D.M., Komárek J. & Fiore M.F. (2013): Characterization of freshwater benthic biofilm-forming Hydrocoryne (Cyanobacteria) isolates from Antarctica. - Journal of Phycology 49: 1142-1153.
 

Strunecký O., Komárek J., Johansen J., Lukešová A. & Elster J. (2013): Molecular and morphological criteria for revision of the genus Microcoleus (Oscillatoriales, Cyanobacteria). - Journal of Phycology 49: 1167-1180.
 

Komárek J. (2013): Phenotypic and ecological diversity of freshwater coccoid cyanobacteria from maritime Antarctica and islands of NW Weddell Sea 1. Synechococcales.-  Czech Polar Reports 3(2): 130-143.
 

Komárek J. (2013):  Cyanoprokaryota - 3. Teil / 3rd part: Heterocytous Genera. – In: Büdel B., Gärtner G., Krienitz L. & Schagerl M. (Eds.), Süswasserflora von Mitteleuropa (Freshwater Flora of Central Europe), Springer Spektrum  Berlin, Heidelberg, 1130 pp.
 

Engene N., Rottacker E.C., Kaštovský J., Byrum T., Choi H., Ellisman M.H., Komárek J. & Gerwick W.H. (2012): Moorea producens gen. nov., sp. nov. and Moorea bouillonii comb. nov., tropical marine cyanobacteria rich in bioactive secondary metabolites. – IJSEM 62: 1171-1178 (DOI: 10.1099/ijs.0.033761-0).
 

Kopalová K., Veselá J., Elster J., Nedbalová L., Komárek J. & Van De Vijver B. (2012):  Benthic diatoms (Bacillariophyta) from seepages and streams on James Ross Island (NW Weddell Sea, Antactica). – Plant Ecology and Evolution 145 (2): 1-19.
 

Komárek J., Nedbalová L. & Hauer T. (2012): Phylogenetic position and taxonomy of three heterocytous cyanobacteria dominating the littoral of deglaciated lakes, James Ross Island, Antarctica. – Polar Biology 35: 759-774 ( DOI 10.1007/s00300-011-1123-x)
 

Komárek J. & Mareš J. (2012): An update to modern taxonomy (2011) of freshwater planktic heterocytous cyanobacteria - Hydrobiologia  698: 327-351 (DOI 10.1007/s10750-012-1027-y)
 

Chatchawan T., Komárek J., Strunecký O., Šmarda J. & Peerapornpisal  Y. (2012): Oxynema, a new genus separated from the genus Phormidium (Cyanophyta). – Cryptogamie Algologie 33(1): 41-59.
 

Komárek J. (2012): Nomenclatural changes in heterocytous Cyanoprokaryotes (Cyanobacteria, Cyanophytes). - Fottea 12(1): 141-148.
 

Cantonati M., Rott E., Spitale D., Angeli N. & Komárek J. (2012): Are benthic algae related to spring types?  - In: Cantonati & al. (eds.), The Ecology of springs. - Freshwater Science  31(2): 481-498  (DOI: 10.1899/11-048.1)
 

Bohunická M., Mareš J. & Komárek J. (2012): Worldwive comparison of the molecular and morphological diversity within the family Scytonemataceae (Nostocales, Cyanobacteria). - Abst. Book of 14th Internat. Symp. Phototr. Prokaryotes (ISPP 2012), Porto, p. 61.
 

Kling H.J., Laughinghouse IV H.D., Šmarda J., Komárek  J., Acreman J., Bruun K., Watson S.B. &  Chen  F. (2012):   A new red colonial Pseudanabaena (Cyanoprokaryota, Oscillatoriales) from North American large lakes. – Fottea 12(2): 327-339.
 

Strunecký O., Elster J. & Komárek J. (2012): Molecular clock evidence for survival of Antarctic cyanobacteria (Oscillatoriales, Phormidium  autumnale) from Paleozoic times.  - FEMS Microbiology Ecology 82(2): 482-490. (DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01426.x)
 

Komárek J., Kováčik L., Elster J. & Komárek O. (2012): Cyanobacterial diversity of Petuniabukta, Billefjorden, central Spitzbergen. – Polish Polar Research 33(4): 347-368.
 

Strunecký O., Komárek J. & Elster J. (2012): Biogeography of  Phormidium autumnale  (Ocillatoriales, Cyanobacteria) in western and central Spitsbergen. – Polish Polar Research 33 (4): 369-382.
 

Engene E., Rottacker, E. C., Kaštovský J., Komárek J., Ellisman, M. H., Gerwick, W. H. & Paul V. (2012) Taxonomic revisions of marine cyanobacteria to facilitate natural products discoveries and harmful algae bloom monitoring. – J. Phycol. 48: S26.
 

Komárek J., Zapomělová E., Šmarda J., Kopecký J., Rejmánková E., Woodhouse J., Neilan B.A.  &  Komárková J. (2013): Polyphasic evaluation of Limnoraphis  robusta, a water-bloom forming cyanobacterium from Lake Atitlán, Guatemala, with a description of Limnoraphis gen. nov. - Fottea 13 (1): 39-52.

KOMÁREK J.& MAREŠ J.: An update to modern taxonomy (2011) of freshwater planktic heterocytous cyanobacteria - Hydrobiologia DOI 10.1007/s10750-012-1027-y

TATON A., WILMOTTE A., ŠMARDA J., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2011): Plectolyngbya hodgsonii: a novel filamentous cyanobacterium from Antarctic lakes.  – Polar Biology 34: 181-191.  (DOI: 10.1007/s00300-010-0868-y)

KOVÁČIK, L., JEZBEROVÁ, J., KOMÁRKOVÁ J., KOPECKÝ J. AND KOMÁREK J. (2011): Ecological characteristics and taxonomic classification of stable pigment-types isolated from a cyanobacterial population of the genus Chroococcus. – Preslia 83: 145–166.

SANT’ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P., FIORE M.F., LORENZI A.S., KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2011): Subgeneric diversity of Brasilonema (Cyanobacteria, Scytonemataceae). – Rev. Brasil Bot. 34(1): 51-62.

KOMÁREK J. (2011) : Introduction to the 18th IAC Symposium in České Budějovice 2010, Czech Republic. Some current problems of modern cyanobacterial taxonomy. – Fottea 11(1): 1-7.

SANT´ANNA C.L., GAMA–JR. W.A. , AZEVEDO M.T.P. & KOMÁREK J. (2011):  New morphospecies of Chamaesiphon (Cyanobacteria) from Atlantic rainforest, Brazil. – Fottea 11(1): 25-30.

STRUNECKÝ O., ESTER J. & KOMÁREK J. (2011): Taxonomic revision of the freshwater cyanobacterium „Phormidium“ murrayi = Wilmottia murrayi. – Fottea 11(1): 57-71.

CHATCHAWAN T., PEERAPORNPISAL Y. & KOMÁREK J. (2011) : Diversity of cyanobacteria in man–made solar saltern, Petchaburi  Province, Thailand  - a pilot study. – Fottea 11(1): 203-214.

KOVÁČIK L., JEZBEROVÁ J., KOMÁRKOVÁ J., KOPECKÝ J. & KOMÁREK J. (2011): Ecological characteristics and polyphasic taxonomic classification of stable pigment-types of the genus Chroococcus (Cyanobacteria). – Preslia 83: 145-166

KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J. & JEZBEROVÁ J. (2011): Phylogenetic and taxonomic delimitation of the cyanobacterial genera Aphanothece Nägeli and Anathece (Komárek et Anagnostidis) comb. nova. – Europ. J. Phycol. 46(3): 315-326.

FORASTIER E.M., ZALOCAR Y & KOMÁREK J. (2011):  Distribution and morphological variation of Aphanizomenon platensis (Nostocales, Cyanobacteria) from Corrientes Province (Argentina). – Cryptogamie Algologie 32(3): 243-253.

REJMÁNKOVÁ E., KOMÁREK J., DIX M., KOMÁRKOVÁ J. & GIRON N. (2011):  Cyanobacterial blooms in lake Atitlan, Guatemala. –  Limnologica 41: 296-302.

OREN A. & KOMÁREK J. (2010): Nomenclature of the Cyanobacteria/Cyanophyta – current problems and proposed solutions. Notes based on a roundtable discussion held on 16 August 2010 during the 18th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, České Budĕjovice, Czech Republic. – Bulletin BISMiS 1(1): 25-33.

KOMÁREK J. (2010): Modern taxonomic revision of planktic nostocacean cyanobacteria – a short review of genera. – Hydrobiologia 639(1): 231-243.

KOMÁREK J. (2010): Recent changes (2008) in cyanobacterial taxonomy based on a combination of molecular background with phenotype and ecological consequences (genus and species concept). – Hydrobiologia 639(1): 245-259.

KAŠTOVSKÝ, J., HAUER T., MAREŠ J., KRAUTOVÁ M., BEŠTA T., KOMÁREK J., DESORTOVÁ B., HETEŠA J., HINDÁKOVÁ A., HOUK V., JANEČEK E., KOPP R., MARVAN P., PUMANN P., SKÁCELOVÁ O. & ZAPOMĚLOVÁ E. (2010):  A review of the alien and expansive species of freshwater cyanobacteria and algae in the Czech Republic. – Biological Invasions 12: 3599-3625, DOI: 10.1007/s10530-010-9754-3, 27 pp.

KOMÁREK O. & KOMÁREK J. (2010): Diversity and ecology of cyanobacterial microflora of the seepages habitat.  Comparison of King George Island, Shetland Islands, and James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. – In: Seckbach J. & Oren A. (ed.): Microbial Mats, Springer Verlag,  517-539 pp (ISSN 978-90-481-3798-5)

STRUNECKÝ O., ELSTER J. &  KOMÁREK J. (2010): Phylogenetic relationships between geographically separate Phormidium cyanobacteria: is there a link between north and south polar regions?  - Polar Biology  33: 1419-1428 (DOI: 10.1007/s00300-010-0834-8)

KOMÁREK J., ZAPOMĚLOVÁ E. & HINDÁK, F. (2010): Cronbergia gen. nov., a new cyanobacterial genus (Cyanophyta) with a special strategy of heterocyte formation.  – Cryptogamie, Algologie 31(3): 321-341.

CEPÁK, V. & KOMÁREK, J. (2010): Cytomorphology of six halotolerant coccoid cyanobacteria using DAPI fluorescent and transmission electron microscopy, compared with molecular data. - Fottea 10(2): 229–234.

SANT’ANNA C.L., AZEVEDO T.M.P., KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2010): Two form-genera of aerophytic heterocytous cyanobacteria from Brasilian rainy forest „Mata Atlântica”.  - Fottea 10(2): 217-228.

KAŠTOVSKÝ J., HAUER T., KOMÁREK J. & SKÁCELOVÁ O. (2010): The list of cyanobacterial species of the Czech Republic to the end of 2009. - Fottea 10(2): 235–249.

KOMÁREK J., HAUER T. & KAŠTOVSKÝ J. (Eds.) (2010): Book of Abstracts of 18th symposium of IAC,  111 pp. 

GONZÁLEZ-TORIL E., AMILS R. , DELMAS R.J., PETIT J.-R., KOMÁREK J., & ELSTER J. (2009): Bacterial diversity of autotrophic enriched cultures from remote, glacial Antarctic, Alpine and Andean aerosol, snow and soil samples. – Geobiosciences 6: 33-44.

WACKLIN P., HOFFMANN L. & KOMÁREK J. (2009): Nomenclatural validation of the genetically revised cyanobacterial genus Dolichospermum (Ralfs ex Bornet et Flahault) comb. Nova. – Fottea 9(1): 59-64.

TURICCHIA S., VENTURA S., KOMÁRKOVÁ J. & KOMÁREK J. (2009): Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of northern Belize. 2. Diversity of oscillatorialean genera. – Nova Hedwigia 89(1-2): 165-200.

KORELUSOVÁ J., KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2009): Heterogeneity of the cyanobacterial genus Synechocystis  and description of a new genus Geminocystis. – J. Phycol. 45: 928-937.

KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J., VENTURA S., TURICCHIA S. & ŠMARDA J. (2009): The cyanobacterial genus Phormidesmis. - Algological Studies 129: 41-59.

CAISOVÁ L., KOMÁREK J., ELSTER J. & NEDBALOVÁ L. (2009): Two freshwater filamentous, branched green algae, newly discovered in Antarctica. – In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds.), Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Brno, October 22-23rd 2009, p. 14-22.

KOMÁREK J. & KOMÁREK O. (2009): Specificity of cyanobacterial microflora in Antarctica. - In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds.), Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Brno October 22-23rd 2009, p. 23-28.

NEDBALOVÁ L., ELSTER J., KOMÁREK J. & NÝVLT D. (2009): Lake ecosystems of James Ross Island: short characteristics. - In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds.), Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Brno October 22-23rd 2009, p. 33-34.

ELSTER J., NEDBALOVÁ L., KOMÁREK J. & VODRÁŽKA R. (2009): Biogenic calcite structures in Green Lake, James Ross Island, Antarctica. - In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds.), Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Brno October 22-23rd 2009, p.38-40.

OREN A., KOMÁREK J. & HOFFMANN L. (2009): Nomenclature of the Cyanophyta/Cyanoprokaryotes – what has happened since IAC Luxembourg? – Algolog. Stud. 130: 17-26.

ADDICO G.N.D., HARDEGE J.D., KOMÁREK J. & DEGRAFT-JOHNSON K.A.A. (2009):  Cyanobacterial diversty and biomass in relation to nutrients regime of four freshwater reservoirs sourced for the production of drinking water in Ghana. - Algolog. Stud. 130: 81-108.

KOMÁREK J. & ELSTER J. (2008): Ecological background of cyanobacterial assemblages of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. – Polish Polar Research 29(1): 17-32.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2008): Výskyt a šíření planktoních sinic v ČR. – Cyanobacterie 2008, invazní sinice, nové cyanotoxiny a trendy v technologiích. Sborník z konference 2-3.4. 2008, Brno, p. 13-17.

GONZÁLEZ-TORIL E., AMILS R. , DELMAS R.J., PETIT J.-R., KOMÁREK J., & ELSTER J. (2008): Diversity of bacteria producing pigmented colonies in aerosol, snow and soil samples from remote glacial areas (Antarctica, Alps and Andes). – Geobioscience Discussions 5: 1607-1630.

KOMÁREK J., ELSTER J. & KOMÁREK O. (2008): Diversity of the cyanobacterial microflora of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. – Polar Biology 31: 853-865.

KOMÁREK J. & ZAPOMĚLOVÁ E. (2008): Planktic morphospecies of the cyanobacterial genus Anabaena = subg. Dolichospermum – 2. part: straight types. - Fottea (Olomouc) 8(1): 1-14.

KOMÁREK J. (2008): The cyanobacterial genus Macrospermum. - Fottea (Olomouc) 8(1): 79-86.

MARGHERI M.C., VENTURA S., KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2008): The taxonomic validation of the cyanobacterial genus Halothece. – Phycologia 47(5): 477–486.

MAREŠ J., KAŠTOVSKÝ J., MCGREGOR G. & KOMÁREK J. (2008): The little known pseudofilamentous cyanobacterium Wolskyella (Synechococcales). – Nova Hedwigia 87(1-2): 221-230.

KOMÁREK J. & HAUER T. (2008): CyanoDB.cz - On-line database of cyanobacterial genera. - Word-wide electronic publication, Univ. of South Bohemia & Inst. of Botany AS CR, http://www.cyanodb.cz

KOMÁREK O., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2008): High light and low temperature adaptations of freshwater autrtrophic organism in maritime deglaciated Antarctic. – Abstr. Volume, SCAR/IASC IP4, St. Petersburg, p. 202. (Abstrakt)

KOMÁREK O., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2008): Periphyton ecology of two meltwater streams in James Ross Island, Coastal Antarctica. – Abstr. Volume, SCAR/IASC IP4, St. Petersburg, p. 211. (Abstrakt)

KOMÁREK O., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2008): Diversity of cyanobacterial microflora of the nothern deglaciated part of James Ross island, NW Weddell Sea, Antarctica. – Abstr. Volume, SCAR/IASC IP4, St. Petersburg, p. 211. (Abstrakt)

CAISOVÁ L., HUSÁK Š. & KOMÁREK J. (2008): Nitella mucronata (BR.) Miguel (Charophyta) in the Czech Republic. – Fottea 8(2): 105-107.

KOMÁREK J. (2008): Antarktické vegetační oázy 6. Sinice a řasy. – Živa 6: 260-264.

KOMÁREK J. (2008): Recent changes in cyanobacterial taxonomy based on combined molecular, phenotype and ecological consequences. – The Bat Sheva de Rotschild Seminar on Phytoplankton in the Physical Environment, 15th workshop IAP, Ramot – Israel, p. 37.

KOMÁREK J. (2008): Identification of nostocalean cyanobacteria revised by molecular method. – Ibid, p. 38.

KOMÁREK J. &  KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J. (2007):  Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of northern Belize. 1. Phenotypic diversity of coccoid morphotypes. – Nova Hedwigia 84(1-2): 65-111.

COMTE K., ŠABACKÁ M., CARRE-MLOUKA A., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2007): Relationships between the Arctic and the Antarctic cyanobacteria; three Phormidium-like strains evaluated by a polyphasic approach. – FEMS Microbiol. Ecol. 59(2): 366-376.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J. (2007): Several rare freshwater planktic cyanobacteria (Cyanoprokaryotes) from reservoirs in South America. – Hoehnea 34(1): 49-58.

SANT‘ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P., BRANCO L.H.Z. & KOMÁREK J. (2007): New aerophytic morphospecies of Nostoc (Cyanobacteria) from Sao Paulo State, Brazil. – Hoehnea 34(1): 95-101.

PLINSKI M. & KOMÁREK J. (2007): Sinice – Cyanobakterie (Cyanoprokaryota). – In: PLINSKI M.  Flora Zatoki Gdanskiej i wod przyleglych (Baltyk Poludniowy) 1, Wydaw. Uniw. Gdanskiego, Gdaňsk, 172 pp.

KOMÁREK J. & ZAPOMĚLOVÁ E. (2007):  Planktic morphospecies of the cyanobacterial genus Anabaena = subg. Dolichospermum – 1. part: coiled types.  – Fottea (Czech Phycology), Olomouc 7(1): 1-31.

FIORE M.F., KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J., SANT‘ANNA  C.L., AZEVEDO M.T.P., LORENZI A.S. & AGUIAR R. (2007): Phylogenetic evaluation of Brasilonema species. – In:  Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, p.29. (Abstract)

KOMÁREK J. & HAUER T. (2007): The on-line databaze of cyanobacteria genera Cyanodb.cz (www.cyanodb.cz) – state in 2007. - In:  Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, p.43. (Abstract)

KOMÁREK J. (2007): Heterogeneity of heterocytous cyanobacterial genera. - In:  Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, p.44. (Abstract)

KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J. & JEZBEROVÁ J. (2007): The genus Aphanothece – combined molecular and cytological taxonomic evaluation. - In:  Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, p.45. (Abstract)

KORELUSOVÁ J., KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2007): Diversity of cyanobacterial genus Synechocystis Sauvageau. - In:  Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, p.47. (Abstract)

FIORE M.F., SANT’ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P., KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J., SULEK J. & LORENZI A.S. (2007): The cyanobacterial genus Brasilonema – molecular and phenotype evaluation. – J. Phycol. 43(4): 789-798.

KOMÁREK J. (2007):  Phenotype diversity of the cyanobacterial genus Leptolyngbya in maritime Antarctica. – Polish Polar Reseaarch 28(3): 211-231.

KOMÁREK J. & NEDBALOVÁ L. (2007): Green cryosestic algae. – In: SECKBACH  J. (ed.) Algae and Cyanobacteria in Extreme Environments, p. 321-342.

KOMÁREK J. (2007): Letter to the editor. – Phycologia 46(5): 602-603.

KAŠTOVSKÝ J., HETEŠA J., KOMÁREK J., MARVAN P., 2006. Enteromorpha linza (Linnaeus) Agardh 1883. In: Mlíkovský, J. Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České Republiky, Praha ČSOP, pp. 16.

KAŠTOVSKÝ J., KOMÁREK J., ZAPOMĚLOVÁ E., 2006. Pediastrum simplex Meyen 1829. In: Mlíkovský J., Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České Republiky, Praha ČSOP, pp. 16 -17.

KOMÁREK J. (2007):  Book review:  Joosten A.M.T.: Flora of the blue-green algae of the Netherlands. I. The non-filamentous species of inland waters. KNNV Publishing Utrecht, The Netherlands, 2006, ISBN 978-90-5011-242-0, 239 pp., 79.50 euros. – Phycologia.

KOMÁREK J., TATON A., SULEK J., WILMOTTE A., KAŠTOVSKÁ K. & ELSTER J. (2006): Ultrastructure and taxonomic possition of two species of the cyanobacterial genus Schizothrix. – Cryptogamie/Algologie 27(1): 53-62.

KOMÁREK J. (2006): The modern clasiffication of cyanoprokaryotes (cyanobacteria). – Oceanolog. Hydrobiol. Studies (Gdansk) 34, Suppl. 3: 5-17.

KOMÁREK J. (2006): Planktothrix a Aphanizomenon – příklad tradičních cyanobakteriálních rodů s rozdílnou genotypovou diverzitou. – In:  Sborník konference Cyanobakterie 2006, Brno, 24.-25. 5. 2006.

ADDICO G., HARDEGE J.,  KOMÁREK J., BABICA P. & DE GRAFT-JOHNSON K.A.A. (2006): Cyanobacteria species identified in the Weija and Kpong reservoirs, Ghana, and their implications for drinking water quality with respect to microcystin. – African J. Mar. Sci. 28(2): 451-456.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J.(2006): Diversity of Aphanizomenon-like cyanobacteria. – Czech Phycol. 6: 1-32.

BRANCO L., KOMÁREK J., AZEVEDO M.T.P., SANT‘ANNA C.L. & WATANABE M. (2006): The genus Cyanoarbor Wang, and its occurrence in Brazil. – Nova Hedwigia 82(3-4): 365-380.

JANKOVSKÁ V. & KOMÁREK J. (2006): Pediastrum and some other algae in pollen slides. – Palyno-Bulletin 2(1-4): 33. (Abstract.)

KOMÁREK J. & JOOSTEN T. (2006): Cyanophytes determination course. – RIZA Lelystad, 2006, CD.

WILLAME R., BOUTTE C., GRUBISIC S., WILMOTTE A., KOMÁREK J. & HOFFMANN L.  (2006): Morphological and molecular characterisation of planktonic cyanobacteria from Belgium and Luxembourg. -  J. Phycol. 42: 1312-13332.

BRANCO L.H.Z., AZEVEDO M.T.P., SANT‘ANNA C.L. & KOMÁREK J. (2006): New morphospecies of Symplocastrum (Phormidiaceae, Oscillatoriales) from aerophytic habitats in Brazil. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 121: 23-33.

KOMÁREK J. (2006): Cyanobacterial taxonomy: current problems and prospects for the integration of traditional and molecular approaches. – Algae 21(4): 349-375.

KOMÁREK J. (2005): Studies on the Cyanophytes (Cyanobacteria, Cyanoprokaryota) of Cuba: (11) Freshwater Anabaena species. Preslia 77: 11-234.

KOMÁREK J. (2005): Phenotype diversity of the heterocytous cyanoprokaryotic genus Anabaenopsis. Czech Phycology, Olomouc, 5: 1-35.

KOMÁREK J. & ANAGNOSTIDIS K. (2005): Cyanoprokaryota -2. Teil/ 2nd Part: Oscillatoriales. – In: BÜDEL B., KRIENITZ L., GÄRTNER G. & SCHAGERL M. (eds), Süsswasserflora von Mitteleuropa 19/2, Elsevier/Spektrum, Heidelberg, 759 pp.

ŠEJNOHOVÁ L., KOMÁREK J., ZAPOMĚLOVÁ E., PUMAN P., MARŠÁLEK B. & BABICA P. (2005): Interaktivní klíč k určování sinic vodních květů. Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, CD.

KOMÁREK J. & GOLUBIĆ S. (2005): Proposal for unified nomenclatural rules for Cyanobacteria vs. Cyanophytes:  Cyano-Guide .   In: Hoffmann L. (ed.), Nomenclature of Cyanophyta/Cyanobacteria: roundtable on the unification of the nomenclature under the Botanical and Bacteriological Codes. Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 117 (Cyanobacterial Research 6): 17-18.

RAJANIEMI P., KOMÁREK J., HROUZEK P., WILLAME R., KAŠTOVSKÁ K., HOFFMANN L. & SIVONEN K. (2005): Taxonomic consequences from the combined molecular and phenotype evaluation of selected Anabaena and Aphanizomenon strains. Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 117 (Cyanobacterial Research 6): 371-391.

RAJANIEMI P., HROUZEK P., KAŠTOVSKÁ K. , WILLAME R., RANTALA A., HOFFMANN L., KOMÁREK J. & SIVONEN K. (2005):Phylogenetic and morphological evaluation of the genera Anabaena, Aphanizomenon, Trichormus and Nostoc (Nostocales, Cyanobacteria). Internat. J. Syst. Ecol. Microbiol. 55: 11-26.

HOFFMANN L., KOMÁREK J. & KAŠTOVSKÝ J.(2005): System of cyanoprokaryotes (cyanobacteria) state in 2004. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 117 (Cyanobacterial Research 6): 95-115.

KOMÁREK J., VENTURA S., TURICCHIA S., KOMÁRKOVÁ J., MASCALCHI C. & SOLDATI E. (2005): Cyanobacterial diversity in alkaline marshes of northern Belize (Central America). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 117(Cyanobacterial Research 6): 251-264.

HROUZEK P., VENTURA S., LUKEŠOVÁ A., MUGNAI M.A., TURICCHIA S. & KOMÁREK J.(2005): Diversity of soil Nostoc strains: phylogenetic and morphological variability. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 117(Cyanobacterial Research 6): 117: 251-264.

KOMÁREK J. (2005): The modern classification of cyanobacteria. In: Toxic Cyanobacteria Problem of the future, XXIV Internat. Symp. Phycol. Section Polish Bot. Soc., Krynica Morska, p. 42 (Abstract)

KOMÁREK J. (2005): Specificities of cyanobacterial communities in tropical habitats.  In: Quintana A.M. & Onis E.S. (eds), TSC/05 Workshop, Program and Abstracts Book, Gran Canaria, p. 25 (Abstract)

KOMÁREK J. & HAUER T.(2005): The on-line database of cyanobacterial genera. – In: Quintana A.M. & Onis E.S. (eds), TSC/05 Workshop, Program and Abstracts Book, Gran Canaria, p. 26 (Abstract).

KOMÁRKOVÁ J., KOMÁREK J. & REJMÁNKOVÁ E. (2005): Cyanobacterial mats, endangered assemblages from alkaline marshes. – In: Quintana A.M. & Onis E.S. (eds), TSC/05 Workshop, Program and Abstracts Book, Gran Canaria, p. 27 (Abstract).

KOMÁREK J., KOMÁRKOVÁ J., VENTURA S. & TURICCHIA S. (2005): Comparison of phenotype and molecular diversity of cyanobacteria from alkaline marshes in Belize (Central America). In: KAWAI H. (ed.), 8th Internat. Phycol. Congress, Abstracts of Papers, Phycologia 44(4): 55-56 (Abstract).

CEPÁK V. & KOMÁREK J. (2005): Cytomorphology of 6 halotolerant coccoid cyanobacteria compared with molecular data. – In: KAWAI H. (ed.), 8th Internat. Phycol. Congress, Abstracts of Papers, Phycologia 44(4): 17 (Abstract)

KOMÁREK J. (2005): Current problems of polyphasic evalaution of cyanobacterial diversity.   In: MATTHIJS H.C.P. (ed.), 6th EWBC Book of Abstracts, Gdaňsk, p. 30 (Abstract).

REJMÁNKOVÁ E., KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2004): Cyanobacteria a neglected component of biodiversity: patterns of species diversity in inland marshes of northern Belize (Central America). Diversity and Distributions 10: 189-199.

SANT’ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P., SENNA P.A.C., KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2004): Planktic Cyanobacteria from Sao Paulo State, Brazil: Chroococcales. – Revista Brasil. Bot. 27(2): 213-227.

CRONBERG G. & KOMÁREK J. (2004): Some nostocalean cyanoprokaryotes from lentic habitats of Eastern and Southern Africa . – Nova Hedwigia 78 (1-2): 71-106.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2004): Taxonomic review of the cyanoprokaryotic genera Planktothrix and Planktothricoides. Czech Phycology 4: 1-18.

MATALONI G. & KOMÁREK J. (2004): Gloeocapsopsis aurea, a new subaerophytic cyanobacterium from maritime Antarctica. Polar Biol. 27(10): 623-628.

KOMÁREK J., CEPÁK V., KAŠTOVSKÝ J. & SULEK J. (2004): What are the cyanobacterial genera Cyanothece and Cyanobacterium? Contribution to the combined molecular and phenotype taxonomic evaluation of cyanobacterial diversity. Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. (Cyanobact. Res.5), 113: 1-36.

CESCHI-BERRINI C., DeAPPOLONIA F., VALLE L.D., KOMÁREK J. & ANDREOLI C.(2004): Morphological and molecular characterization of a thermophilic cyanobacterium (Oscillatoriales) from Euganean thermal springs (Padua, Italy). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. (Cyanobact. Res.5), 113: 73-85.

VIA-ORDORIKA L., FASTNER J:, KURMAYER R., HISBERGUES M., DITTMANN E., KOMÁREK J., ERHARD M. & CHORUS I. (2004): Distribution of microcystin-producing and non-microcystin producing Microcystis sp. in European freshwater bodies: detection of microcystins and microcystin genes in individual colonies. – Syst. Appl. Microbiol. 27: 592-602.

KOMÁREK J. (2003) : Coccoid and Colonial Cyanobacteria. – In: WEHR J.D. & SHEATH R.G. ed., Freshwater algae of North America, Academic Press, San Diego, pp. 59-116.

KOMÁREK J. (2003): Two Camptylonemopsis species (Cyanoprokaryotes) from  Mata Atlantica  in coastal Brazil. Preslia, Praha, 75: 223-232.

KOMÁREK J. (2003): Areas of distribution in Cyanobacteria; specificity of the cyanoprokaryotic microflora in the Mediterranean region. Bocconea 6(1): 341-354.

KOMÁREK J. (2003): Problem of the taxonomic category “species” in cyanobacteria. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies (Papers Cyanobact. Res. 4) 109: 281-297.

KOMÁREK J. (2003): Planktic oscillatorialean cyanoprokaryotes (short review according to combined phenotype and molecular aspects). Hydrobiologia 502: 367-382.

KOMÁREK J., KLING H. & KOMÁRKOVÁ J. (2003) : Filamentous Cyanobacteria. – In: WEHR J. & SHEATH R.G. ed., Freshwater algae of North America, Academic Press, San Diego, pp. 117-196.

HROUZEK P., ŠIMEK M. & KOMÁREK J. (2003): Nitrogenase activity (acetylene reduction activity) and diversity of six soil Nostoc strains. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies 108, Cyanob. Res. 3: 87-101.

KOMÁREK J.(2003): Whitton, B.A. (2002) Phylum Cyanophyta (Cyanobacteria). – In: John, D.M.; Whitton, B.A. & Brock, A.J. (eds): The Freshwater Algal Flora of the British Isles, p. 25-122; Cambridge Univ. Press. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 108, Cyanobact. Res 3: 123-125. (Review)

KOMÁREK J. & KOMÁREK O. (2003): Diversity of cyanobacteria in seepages of King George Island, maritime Antarctica. In: HUISKES A.H.L. & al. (ed.): Antarctic Biology in a Global Context, Backhuys Publishers, Leiden, Proceedings VIIIth SCAR Internat. Symp. 2001, Amsterdam: 244-250.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2003): Phenotype diversity of the cyanoprokaryotic genus Cylindrospermopsis (Nostocales); review 2002. Czech Phycology (Olomouc) 3: 1-30.

HINDÁK F., ŠMARDA J. & KOMÁREK J. (2003): Nodularia moravica spec. nova, a new benthic freshwater nostocalean species (Cyanophyta/Cyanobacteria/Cyanoprokaryota). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies (Papers on Cyanobact. Res. 4) 109: 241-253.

KOMÁREK J. & KAŠTOVSKÝ J. (2003): Adaptability in diversification processes of cyanobacteria; the example of Synechococcus bigranulatus. – Arch.  Hydrobiol./Algolog. Stud. (Papers of Cyanobacterial Research 4) 109: 299-304.

KOMÁREK J. & KAŠTOVSKÝ J. (2003): Coincidences of structural and  molecular characters in evolutionary lines of cyanobacteria. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies (Papers Cyanobact. Research 4) 109: 305-325.

MUGNAI M.A., TURICCHIA S., MARGHERI M.C., SILI C., GUGGER M., TEDIOLI G., KOMÁREK J. & VENTURA S. (2003): Characterization of the cyanobacterial biocoenosis of a freshwater reservoir in Italy. – Arch. Hydrobiol./Algolog Stud. (Papers of Cyanobacterial Research 4) 109: 403-419.

HERNÁNDEZ-MARINÉ M., KOMÁREK J. & LHOTSKÝ O. (eds) (2003): Cyanobacteria/ Cyanophyta. Morphology, Taxonomy, Ecology. – Proc. 15th Symp. Internat. Assoc. Cyanophyte Research (IAC), Barcelona (Spain) 2001.   Arch. Hydrobiol./ Algolog. Stud. 109 (Papers Cyanobact. Res. 4), 615 pp.

AZEVEDO M.T.P., SANT’ANNA C.L., SENNA P.A.C., KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2003): Contribution to the microflora of chroococcalean cyanoprokaryotes in Sao Paulo State, Southeast Brazil. – Hoehnea 30(3): 285-295.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J. (2002): Preparation of the World Cyanobacterial Database. – In: SHIMURA J., WILSON K.L. & GORDON D. eds., Proc. 2nd Internat. Workshop “Species 2000”, Res. Rep. NIES, Japan, 171: 64-69.

KOMÁREK J., KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J., SANT’ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P. & SENNA P.A.C. (2002): Two common Microcystis species (Chroococcales, Cyanobacteria) from tropical America, including M. panniformis sp. nov. – Cryptogamie/Algologie 23 (2): 159-177.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2002): Review of the European Microcystis-morphospecies (Cyanoprokaryotes) from nature. – Czech Phycology 2: 1-24.

KOMÁREK J. (2002): Vzpomínka na Hanuše Ettla, k 5-letému výročí jeho úmrtí. – Czech Phycology, Olomouc, 2: 163-165.

KOMÁREK J. (2002): Problems in cyanobacterial taxonomy; implication for most common toxin producing species – In: MELCHIORRE S., VIAGGIU E. & BRUNO M. ed., Rapporti ISTISAN (Istituto Superiore di Sanitá), Roma 2000, pp. 6-43.

KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J. (2002): Contribution to the knowledge of natural populations of planktic cyanoprokaryotes from central Mexico. – Preslia, Praha, 74: 207-233.

KOMÁREK J. (2002): Areas of distribution in Cyanobacteria; specificity of the cyanoprokaryotic microflora in the Mediterranean region. – Proccedings from the OPTIMA meeting, Palermo.

KOMÁREK J. (2001): Current problems in cyanobacterial taxonomy. – In: WITKOWSKI A. & KOWALSKI W. (eds)., 15. Treffen Deutschsprachiger Diatomologen, Lukecin, 22.-25.03.2001, p. 75-76. (Abstract)

KOMÁREK J. & JANKOVSKÁ V. (2001): Review of the Green Algal Genus Pediastrum ; Implication for Pollen-Analytical Research. – Bibliotheca phycologica 108: 127 pp.

KOMÁREK O. & KOMÁREK J. (2001): Two year phytobenthos investigation of Petrified Forest Creek at maritime Antarctic King George Island – preliminary study. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Geographia 25: 103-110.

KOMÁREK J. (2001): Review of the cyanoprokaryotic genus Romeria . – Czech Phycology 1: 5-19.

KOMÁREK J. & CRONBERG G. (2001): Some chroococcalean and oscillatorialean Cyanoprokaryotes from southern African lakes, ponds and pools. – Nova Hedwigia 73(1-2): 129-160.

KOMÁREK J. , AZEVEDO S.M.F.O., DOMINGOS P., KOMÁRKOVÁ J. & TICHÝ M. (2001): Background of the Caruaru tragedy; a case taxonomic study of toxic cyanobacteria. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies (Papers Cyanobact. Res. 2) 103: 9-29.

KOMÁREK J. & KOMÁREK O. (2001): Diversity of cyanobacteria in seepages of King George Island, maritime Antarctica. – VIII. SCAR Internat. Biol. Symp., Amsterdam, Programme and Abstracts, S5P27. (Abstract.)

KOMÁREK J. (2001): What is (might be/should be) “species” in cyanobacteria. – 15th IAC Symposium, Barcelona, p. 16. (Abstract.)

KOMÁREK J. (2001): The role of adaptability in diversification processes of Cyanobacteria; the model of Synechococcus bigranulatus . – 15th IAC Symposium, Barcelona, p. 17. (Abstract.)

KOMÁREK J. & KAŠTOVSKÝ J. (2001): Coincidences of structural and molecular characters in evolutionary lines in cyanobacteria. – 15th IAC Symposium, Barcelona, p.18. (Abstract.)

KOVÁČIK L., KOMÁREK J. & SULEK J. (2001): Stable pigment-types in cyanobacterial populations. – 15th IAC Symposium, Barcelona, p. 64. (Abstract.)

HINDÁK F., ŠMARDA J. & KOMÁREK J. (2001): A new benthic species of freshwater Nodularia . – 15th IAC Symposium, Barcelona, p. 59. (Abstract.)

KOMÁREK J. (2001): Areas of distribution in Cyanobacteria; specificity of the cyanoprokaryotic microflora in the Mediterranean region. – X. OPTIMA

Meeting, Abstracts – Resumes, Palermo, p. 82. (Abstract.)

KOMÁREK J . & ANAGNOSTIDIS K.(2001): Nomenclatural changes in cyanoprokaryotic order Oscillatoriales + Appendix. – Preslia, Praha, 73: 359-373 + Appendix 374-375.

KOMÁREK O. & KOMÁREK J. (2001): Contribution to the taxonomy and ecology of cryosestic algae in the summer season 1995-96 at King George Island, S. Shetland Islands. – Beih. Nova Hedwigia 123: 121-140.

VILLENEUVE V., VINCENT W.F. & KOMÁREK J. (2001): Structure and microhabitat characteristics of cyanobacterial mats in an extreme high Arctic environment: Ward Hunt Lake.- Beih. Nova Hedwigia 123: 199-223.

KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2001): Phototrophic microvegetation of thermal springs in Karlovy Vary, Czech Republic. – Beih. Nova Hedwigia 123: 107-120.

Publikace z let 1980 - 2000

Publikace z let 1951 - 1979