Jana Švecová

Narozen(a): 
1991 v Táboře
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 304
E-mail: janna.svecova_at_seznam.cz

Střední škola: 
2007 – 2011 Táborské soukromé gymnázium
Bakalářské studium: 

2011 - trvá Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Floristicko-ekologický průzkum vegetace sinic a řas České Kanady. Školitel: Jan Kaštovský
Cíle práce:

-          Algologický floristicko-ekologický průzkum dosud nezkoumaného území