Jan Pokorný

Jan Pokorny

 

Narozen(a): 
1999
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 340
E-mail: jan.pkrn_at_seznam.cz

Střední škola: 
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice
Bakalářské studium: 

Od 2020 - Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Fylogeneze a taxonomie vybraných druhů sinic s využitím metody single cell sequencing. Školitel: Hanys Kaštovský
Cíle práce: 
- vyizolovat jednotlivé buňky zájmových sinic se vzorků z NP Yellowstone i ze vzorků z ČR a udělat k nim morfologickou dokumentaci
- tyto získané buňky použít jako materiál pro izolaci DNA, získat jejich sekvenci
- fylogeneticky získaná data vyhodnotit