RNDr. Jan Mareš, Ph.D.

Follow me on ResearchGate

Narozen(a): 
1984 v Hradci Králové
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU, místnost 103
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 304
E-mail: jan.mares_at_centrum.cz

Střední škola: 
1997-2003 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové
Bakalářské studium: 

2003 - 2006 Biologická fakulta JU

Bakalářská práce: Perifytonní sinice Everglades (Florida, USA) ve vztahu k chemii a substrátu. Školitel: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.
  (PDF verze ke stažení – 14,8 MB)

Magisterské studium: 

2006 - 2009 Přírodovědecká fakulta JU

Magisterská práce: Combined morphological and molecular approach to the assessment of Ulva (Chlorophyta, Ulvophyceae) in the Czech Republic. Školitel: Jan Kaštovský
(PDF verze ke stažení - 14 MB)

 

Doktorské studium: 

2009 - 2015 Přírodovědecká fakulta JU

Doktorská práce: Polyphasic approach to the taxonomy of selected cyanobacteria.

Školitel: doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

Obory vědeckého zájmu: 

Diverzita a fylogeneze sinic a řas, taxonomie sinic, molekulární fylogenetika, bioinformatika a genomika sinic, mechanismus syntézy cyanotoxinů

Vědečtí zaměstnavatelé: 

od r. 2014 - Biologické Centrum AVČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav
od r. 2013 - Mikrobiologický ůstav AVČR, v.v.i. (Třeboň)
2011-2017 - Botanický ústav AVČR, v.v.i. (Třeboň)
2010, 2012 - současnost: Přírodovědecká fakulta JU v Č. Budějovicích

Publikace: 

 
SABER A., MAREŠ J., GUELLA G., ANESI A., ŠTENCLOVÁ L. & CANTONATI M. (2018). Polyphasic approach to a characteristic Ulva population from a limno–rheocrenic, mineral (chloride, sodium, sulphate) spring in the Siwa Oasis (Western Desert of Egypt). - Fottea 18: 227-242.
 
KUST A., MAREŠ J., JOKELA J., URAJOVÁ P., HÁJEK J., SAURAV K., VORÁČOVÁ K., FEWER D.P., HAAPANIEMI E., PERMI P., ŘEHÁKOVÁ K., SIVONEN K. & HROUZEK P. (2018). Discovery of a pederin family compound in a nonsymbiotic bloom-forming cyanobacterium. - ACS Chemical Biology 13:1123-1129.
 
KUST A., URAJOVÁ P., HROUZEK P., LONG VU D., ČAPKOVÁ K., ŠTENCLOVÁ L., ŘEHÁKOVÁ K., KOZLÍKOVÁ-ZAPOMĚLOVÁ E., LEPŠOVÁ-SKÁCELOVÁ O., LUKEŠOVÁ A. & MAREŠ J. (2018). A new microcystin producing Nostoc strain discovered in broad toxicological screening of non-planktic Nostocaceae (cyanobacteria). - Toxicon 150: 66-73.
 
ROTT E., PENTECOST A. & MAREŠ J. (2018). Introduction: Recent developments in cyanobacterial research with special reference to aquatic habitats, molecular ecology and phylogenetic taxonomy. Hydrobiologia 811:1-6.
 
MAREŠ J. (2018). Multilocus and SSU rRNA gene phylogenetic analyses of available cyanobacterial genomes, and their relation to the current taxonomic system - Hydrobiologia 811: 19-34. DOI: 10.1007/s10750-017-3373-2.
 
JOHANSEN J. R., MAREŠ J., PIETRASIAK N., BOHUNICKÁ M., ZIMA J., Jr., ŠTENCLOVÁ L. & HAUER T. (2017). Highly divergent 16S rRNA sequences in ribosomal operons of Scytonema hyalinum (Cyanobacteria). - PloS ONE 12(10): e0186393.
 
SABER A. A., CANTONATI M., MAREŠ J., ANESI A. & GUELLA G. (2017). Polyphasic characterization of Westiellopsis prolifica (Cyanobacteria) from the El-Farafra Oasis (Western Desert, Egypt). - Phycologia 56(6):697-709.
 
GALICA T., HROUZEK P. & MAREŠ J. (2017). Genome mining reveals high incidence of putative lipopeptide biosynthesis NRPS/PKS clusters containing fatty acyl-AMP ligase genes in biofilm-forming cyanobacteria. - Journal of Phycology 53:985-998.
 
SHALYGIN S., SHALYGINA R., JOHANSEN J.R., PIETRASIAK N., BERRENDERO-GÓMEZ E., BOHUNICKÁ M., MAREŠ J. & SHEIL C.A. (2017): Cyanomargarita gen. nov. (Nostocales, Cyanobacteria): convergent evolution resulting in a cryptic genus. - Journal of Phycology 53:762-777.
 
VORÁČOVÁ K., HÁJEK J., MAREŠ J., URAJOVÁ P., KUZMA M., CHEEL J., VILLUNGER A., KAPUSCIK A., BALLY M., NOVÁK P., KABELÁČ P., KRUMSCHNABEL G., LUKEŠ M., VOLOSHKO L., KOPECKÝ J. & HROUZEK P.(2017): The cyanobacterial metabolite nocuolin A is a natural oxadiazine that triggers apoptosis in human cancer cells. - PLoS ONE 12(3): e0172850. doi:10.1371/journal.pone.0172850
 
ROSEN B. & MAREŠ J. (2016): Catalog of microscopic organisms of the Everglades, Part 1—The cyanobacteria: U.S. Geological Survey Open-File Report 2016 –1114, 108 p., http://dx.doi.org/10.3133/ofr20161114.

 
MAREŠ J. & CANTONATI M. (2016): Phylogenetic position of Geitleribactron purpureum (Synechococcales, Cyanobacteria / Cyanophyceae) and its implications for the taxonomy of Chamaesiphonaceae and Leptolyngbyaceae. - Fottea 16:104-111.
 
BOHUNICKÁ M., MAREŠ J., LUKEŠ M., HROUZEK P., URAJOVÁ P., ŠMARDA J., GAYSINA L.A. & STRUNECKÝ O. (2015): A combined morphological, ultrastructural, molecular, and biochemical study of the peculiar family Gomontiellaceae (Oscillatoriales) reveals a new cylindrospermopsin-producing clade of cyanobacteria. - Journal of Phycology 51:1040-1054.
 
KUST A., KOZLÍKOVÁ-ZAPOMĚLOVÁ E., MAREŠ J. & ŘEHÁKOVÁ K. (2015): A detailed morphological, phylogenetic and ecophysiological analysis of four benthic Anabaena (Nostocales, Cyanobacteria) strains confirms deep heterogeneity within the genus. - Fottea 15:191-202.
 
HAUER, T., MÜHLSTEINOVÁ, R., BOHUNICKÁ, M., KAŠTOVSKÝ, J. & MAREŠ, J. (2015): Diversity of cyanobacteria on rock surfaces. - Biodiversity and Conservation 24: 759-779.
 
MAREŠ, J., LARA, Y., DADÁKOVÁ, I., HAUER, T., UHER, B., WILMOTTE, A. & KAŠTOVSKÝ, J. (2015): Phylogenetic analysis of cultivation-resistant terrestrial cyanobacteria with massive sheaths (Stigonema spp. and Petalonema alatum, Nostocales, Cyanobacteria) using single-cell and filament sequencing of environmental samples. - Journal of Phycology 51:288-297.
 
KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J., MAREŠ J. & JOHANSEN J.R. (2014).Taxonomic classification of cyanoprokaryotes (cyanobacterial genera) 2014, using a polyphasic approach. - Preslia 86:295-335.
 
HAUER T., BOHUNICKÁ M., JOHANSEN J.R., MAREŠ J. & BERRENDERO-GÓMEZ E. (2014). Reassessment of the cyanobacterial family Microchaetaceae and establishment of new families Tolypothrichaceae and Godleyaceae. - Journal of Phycology 50:1089-1100.
 
MAREŠ J., HÁJEK J., URAJOVÁ P., KOPECKÝ J. & HROUZEK P. (2014). A Hybrid Non-Ribosomal Peptide/Polyketide Synthetase Containing Fatty-Acyl Ligase (FAAL) Synthesizes the β-Amino Fatty Acid Lipopeptides Puwainaphycins in the Cyanobacterium Cylindrospermum alatosporum. - PLoS ONE 9:e111904.
 
ŘEHÁKOVÁ K., MAREŠ J., LUKEŠOVÁ A., ZAPOMĚLOVÁ E., BERNARDOVÁ K. & HROUZEK P. (2014). Nodularia (Cyanobacteria, Nostocaceae): a phylogenetically uniform genus with variable morphotypes. - Phytotaxa 172(3):235-246.
 
MAREŠ J., CANTONATI M., GUELLA G. & SPITALE D. (2014). The benthic chlorophyte genus Jaoa (Ulvales), a putative China endemic, in Lake Garda, Italy: ecology, taxonomy, and molecular analyses. - Freshwater Science 33(2):593-605.
 
MAREŠ J., HAUER T., KOMÁREK J.& COMPÈRE P. (2013). (2195) Proposal to conserve the name Gloeothece (Cyanophyceae) with a conserved type. Taxon 62:1056.
 
MAREŠ J., KOMÁREK J., COMPÈRE P. & OREN A. (2013). (2194) Proposal to conserve the name Gloeobacter violaceus against Aphanothece caldariorum, Gloeothece coerulea, and Gloeothece linearis (Cyanophyceae). - Taxon 62:1055.
 
VONDRÁK J., PALICE Z., MAREŠ J. & KOCOURKOVÁ J. (2013). Two superficially similar lichen crusts, Gregorella humida and Moelleropsis nebulosa, and a description of the new lichenicolous fungus Llimoniella gregorellae. - Herzogia 26:31-48.
 
KOMÁREK J., SANT´ANNA C.L., BOHUNICKÁ M., MAREŠ J., HENTSCHKE G.S., RIGONATO J. & FIORE M.F. (2013). Phenotype diversity and phylogeny of selected Scytonema-species (Cyanoprokaryota) from SE Brazil. - Fottea 13:173-200.
 
HROUZEK P., LUKEŠOVÁ A., MAREŠ J. & VENTURA S. (2013). Description of the cyanobacterial genus Desmonostoc gen. nov. including D. muscorum comb. nov. as a distinct, phylogenetically coherent taxon related to the genus Nostoc. - Fottea 13:201-213.
 
MAREŠ J., KOMÁREK J., COMPÈRE P. & OREN A. (2013). Validation of the generic name Gloeobacter Rippka et al. 1974, Cyanophyceae. - Cryptogamie Algologie 34: 255-262.
 
MAREŠ J., HROUZEK P., KAŇA R., VENTURA S., STRUNECKÝ O. & KOMÁREK J. (2013). The primitive thylakoid-less cyanobacterium Gloeobacter is a common rock-dwelling organism. – PloS ONE 8: e66323.
 
KOMÁREK J. & MAREŠ J. (2012). An update to modern taxonomy (2011) of freshwater planktic heterocytous cyanobacteria. - Hydrobiologia 698-327-351.
 
MAREŠ J., LESKINEN E., SITKOWSKA M., SKÁCELOVÁ O. & BLOMSTER J. (2011). True identity of the European freshwater Ulva (Chlorophyta, Ulvophyceae) revealed by a combined molecular and morphological approach. - Journal of Phycology 47:1177-1192.
 
MAREŠ J. (2010). Anabaena fuscovaginata (Nostocales), a new cyanobacterial species from periphyton of the freshwater alkaline marsh of Everglades, South Florida, USA. - Fottea 10(2):235-243.
 
KAŠTOVSKÝ J., HAUER T., MAREŠ J., KRAUTOVÁ M., BEŠTA T., KOMÁREK J., DESORTOVÁ B., HETEŠA J., HINDÁKOVÁ A., HOUK V., JANEČEK E., KOPP R., MARVAN P., PUMANN P., SKÁCELOVÁ O. & ZAPOMĚLOVÁ E. (2010). A review of the alien and expansive species of freshwater cyanobacteria and algae in the Czech Republic. - Biological Invasions 12:3599-3625.
 
MAREŠ J., KAŠTOVSKÝ J., MCGREGOR G. & KOMÁREK J. (2008). The little known pseudofilamentous cyanobacterium Wolskyella (Synechococcales). - Nova Hedwigia 87(1-2):221-230.