Jaroslav Kubín

 

Narozen(a): 
1999 v Karlových Varech
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 340
E-mail: jarakubin_at_gmail.com

Střední škola: 
Střední odborná škola Stříbro
Bakalářské studium: 

Od 2018 - Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Pilotní floristicko-ekologická studie bezbarvých krásnooček v České republice. Školitel: Pepa Juráň
Cíle práce:

-z dostupných literárních dat sestavit seznam bezbarvých krásnooček uváděných z České republiky, vytipovat vhodné lokality pro floristický průzkum;
- provést vlastní floristický průzkum se zaměřením na výskyt bezbarvých krásnooček (s doplňkovými daty o dalších řasách na lokalitách); měření základních fyzikálních a chemických parametrů vody, sledování vlivu sezóny;   
- sestavení aktuálního seznamu bezbarvých krásnooček v ČR;
- statistické vyhodnocení získaných floristických dat, vyvození ekologických závěrů;
- izolace materiálu pro následné molekulární studie v magisterském studiu

Obory vědeckého zájmu: 
  • bezbarvá krásnoočka