Mgr. Eva Žišková

Narozen(a): 
19.4. ve Frýdku-Místku
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU, místnost 103
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 302
E-mail: ziskova.ev_at_seznam.cz

Střední škola: 
2000-2004 Gymnázium a SOŠ TGM Frýdek
Bakalářské studium: 

2004 - 2007 Biologická fakulta JU

Bakalářská práce: Aerické sinice z lokalit Paranapiacaba a Jardim Botânico Sao Paulo, Mata Atlantica (Brazílie) Školitel: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.
Roku 2005 byly školitelem odebrány vzorky aerických sinic na lokalitách Paranapiacaba a Jardim Botânico Sao Paulo (Atlantský deštný prales). 21 vzorků, které byly sbírány z různých substrátů, bylo determinováno pod optickým mikroskopem a následovně kresebně a fotograficky zdokumentováno. Celkem bylo nalezeno 43 druhů aerický sinic. Získaná data byla statisticky vyhodnocena metodami DCA a CCA.

Magisterské studium: 

2007 - 2009 Přírodovědecká fakulta JU

Magisterská práce: Analýza pigmentového složení přírodních společenstev fotosyntetických mikroorganismů. Školitel: Mgr. Michal Koblížek, Ph.D. (MBÚ AV ČR)
Cíle práce: 1. Analýza pigmentového složení sladkovodních fotosyntetických společenstev fytoplanktonu v různých prostředích pomocí HPLC.
       2. Určení hlavních faktorů určujících výskyt a druhovou rozmanitost hlavních skupin fotosyntetických mikroorganismů ve fytoplanktonu.
       3. Identifikovat případné méně obvyklé pigmenty.
       4. Statisticky zpracovat faktory ovlivňující druhové složení fytoplanktonu.