David Hnátek

David Hnátek foto

 

Narozen(a): 
1993
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice, 370 05
Tel.: 389 032 304
E-mail: davson93_at_seznam.cz

Střední škola: 
VOŠ A SZeŠ Benešov
Bakalářské studium: 

2014 - 2017 Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Floristicko-ekologická studie oblasti Bystřicka se zaměřením na ekologii zelených volvokálních řas. Školitel: Pepa Juráň
Cíle práce:

- rešerše týkající se ekologie zelených volvokálních řas a jejich rozšíření na území České republiky, krátký úvod do jejich taxonomie;
- vlastní floristická práce v zájmové oblasti (sledování vytipovaných lokalit, sběr dat napříč oblastí);
- zpracování vzorků pomocí optické (a případně elektronové) mikroskopie;
- měření základních chemických (pH, BSK, obsah PO4-3, NO3-, NH3/NH4+) a fyzikálních (teplota, vodivost, průhlednost) parametrů na lokalitách;
- základní statistické zpracování získaných dat;
- izolace zájmových organismů pro další studie.

 

Magisterské studium: 

 2017 - Přírodovědecká fakulta JU
Diplomová práce: Studijní materiály pro badatelsky orientované vyučování k tématu sinic a řas na středních školách. Školitel: Hanys Kaštovský
Cíle práce: 

- teoretická část práce se věnuje základní charakteristice badatelského vyučování a jeho principů;
- praktická obsahuje vypracované studijní materiály pro badatelský způsob vyučování pěti algologicky orientovaných témat: fyziologie sinic a řas, biodiverzita stojatých vod, obranné mechanismy řas vůči predaci, role sinic a řas v bioindikaci, obsahové látky v sinicích a řasách a jejich význam pro člověka;
- praktické ověření některých úloh na středních školách.