Aneta Flekalová

 

Narozen(a): 
1992
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 304
E-mail: a.flekalova_at_seznam.cz

Střední škola: 
2003 – 2011 Gymnázium dr. Aleše Hrdličky Humpolec
Bakalářské studium: 

2012 - 2016 Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Problematika rodu Gloeocapsa KÜTZING. Školitel: Tomáš Hauer
Cíle práce: 1) provést literární rešerši zdrojů zabývajících se diverzitou, biologií a ekologií zástupců rodu. 2) Provést srovnání výskytu zástupců rodu na vybraných lokalitách lišících se substrátem.

Magisterské studium: 

2016 - trvá Přírodovědecká fakulta JU
Magisterská práce: Využití makroskopických sinic a řas ve výuce na ZŠ a SŠ. Školitel: Tomáš Hauer
Cíle práce:
- vybrat makroskopicky poznatelné sinice a řasy ve flóře ČR a zdokumentovat jejich životní projevy způsobem využitelným ve výuce;
- navrhnout alespoň tři tématické vycházky;
- vytvořit pracovní listy pro SŠ na téma makroskopické sinice a řasy.