Alžběta Vondrášková (roz. Hesounová)

Alzbeta Hesounova

Narozen(a): 
1989
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU, místnost 103
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 302
E-mail: betyhesi_at_seznam.cz

Střední škola: 
2004 – 2008 Gymnázium Písek
Bakalářské studium: 

2008 - 2012

Bakalářská práce: Sinice dostřikových zón dalmatského pobřeží. Školitel: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.
Cíle práce: Najít a zdokumentovat (v první řadě mikroskopicky a morfologicky) špatně definované druhy sinic (např. Tryponema, Hormatonema, Ercegovia, Podocapsa atd.) dostřikových zón mořského pobřeží na několika lokalitách v Dalmácii (ostrovy Brač a Ugjan). Z těchto zón pak odebrat i dobře definované druhy z nedostatečně moderně popsaných rodů (Rivularia mesenterica, Lyngbya aestuarii atd.).  

Magisterské studium: 

2012 - 2015
Magisteská práce: Floristicko-ekologická studie sinic dostřikových zón ostrovů Veruda a Ugljan, Chorvatsko. Školitel: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.
Cíle práce: Práce navazuje na pilotní studii z bakalářské práce. Na pobřežích ostrovů Veruda a Ugljan budou odebrány vzorky epi- a endolitických sinic ve vertikálním, horizontálním gradientu a rovněž tak v gradientu světových stran pro následné ekologicko-statistické zpracování.
Rovněž bude pokračovat hlubší výzkum biologie málo známých druhů těchto lokalit

 

Doktorské studium: 

2015 - dosud, Přírodovědecká fakulta JU
Název disertační práce: Polyfázický přístup k řešení toxonomie sinic dostřikové mořské zóny. Školitel Jan Kaštovský
cíle práce: Pomocí kombinace moderních i klasických metod studia taxonomie sinic vyřešit komplikované otázky okolo ordů Cyanosarcina, Pleurocapsa, Enthophysalis, Solentia, Hyella a Kyrtuthrix. Nebo alespoň některých z nich :)
 
 
 

Obory vědeckého zájmu: 
  • moře a sinice
Vědečtí zaměstnavatelé: 

2012 - 2015 Ústav půdní biologie AV ČR
2015- dosud Přírodovědecká fakulta JU
 

Publikace: 

Vondrášková, A., Fibich, P., Lepš, J., Kaštovský, J. (2017): Determinants of cyanobacterial species composition in the splash zone of two Croatian islands. European Journal of Phycology 52(2): 179-189. http://dx.doi.org/10.1080/09670262.2016.1246673.